ACCESSIBILITY

Skogen has stairs leading down to the stage. At this moment we have no elevator.
Skogen har en trappa ner till scenen. För tillfället finns ingen hiss.

Skogen has no RWC.
Skogen har ingen RWC.

There are plenty of space for wheelchairs by the Stage.
Det finns gott om plats för rullstolar vid scenkanten.

Please contact us beforehand if you need help for your visit: info@skogen.pm
Vänligen kontakta oss i förväg om du behöver extra hjälp vid ditt besök. info@skogen.pm

We are working on funding for an elevator and RWC. Hope to be able to offer this soon!
Vi arbetar för att snart kunna erbjuda hiss och RWC!

X
X