may, 2019

11mayalldayalldaySOMEONE YOU TRUST - DEN DELTAGANDE AKTENTOVA GERGE & BRITTA KIESSLING

more

Event Details

Föreställningarna är en del av Textival

Vegetarisk mat serveras i pausen mellan den deltagande och den betraktande akten

Mer information om tider och bokning kommer senare!


ENGLISH FURTHER DOWN

Someone You Trust utgår från repbondage som praktik för att utforska tid, tillit och samtycke. Föreställningen är uppdelad i två akter. Du kan välja att komma till båda akterna eller bara till den ena (vilken av dem du vill).

För oss som gjort Someone You Trust bygger tillit på lyssnande, samtycke och tydliga ramar för att delta eller avstå. Someone You Trust är ett försök att upprätta förutsättningar för det, både i mötet mellan två personer, och i mötet mellan publik och konstnärer.

SOMEONE YOU TRUST – DEN DELTAGANDE AKTEN

Du och någon du litar på bokar en gemensam biljett och ni kommer till föreställningen ihop. Tillsammans får ni följa instruktioner för hur ett antal rep kan användas. Instruktionerna är lugna och bjuder in er att lyssna till varandra och er själva på ett meditativt sätt.

Ni delar rum med de andra som deltar i den första akten. Precis som er följer de på sitt håll instruktioner för att binda och bli bundna.

Instruktionerna är på engelska.

Du måste inte ha någon tidigare erfarenhet av bondage för att delta.

Bestäm inte i förväg vem av er som ska binda och vem som ska bli bunden.

 


IN ENGLISH

Someone You Trust uses the practice of rope bondage to explore time, trust and consent.

The performance is divided into two acts. You can choose to come to both of the acts or just one of them (whichever you prefer). You book tickets to each part separately.

For us who made Someone You Trust, trust is based on listening, consent and clear frames for participating or opting out. Someone You Trust is an attempt to establish conditions for that, both in the encounter between two people, and in the encounter between audience and artists.

SOMEONE YOU TRUST – THE PARTICIPATORY ACT

You and someone you trust book a common ticket, and you come to the performance together. Together, you will follow instructions for how to use a number of ropes. The instructions are calm and invite you to listen to each other and yourselves in a meditative way.

Though in different places, you share room with the others who participate in the first act. Just like you, they follow instructions for tying and being tied.

The instructions are in English.

You need no previous experience of bondage to participate.

Don’t decide on forehand who will tie and who will be tied.


MED OCH AV / WITH AND BY

TEXT: Tova Gerge och Britta Kiessling
AKTÖRER/PERFORMERS: Tova Gerge och Britta Kiessling
TEXTÖGA OCH REPFORSKNING/TEXT EYE AND ROPE RESEARCH: Christian Nilsson
LJUD/SOUND: Elize Arvefjord
LJUS/LIGHT: Josefina Björk
RUM/ROOM: Josefina Björk, Tova Gerge och Britta Kiessling
KONSTNÄRLIGT STÖD/ARTISTIC SUPPORT: Gabriel Widing och Ebba Petrén

TACK TILL/THANKS TO

Alla i scenkonstkollektivet Nyxxx/Everyone in the performing arts collective Nyxxx.
Alla som har hjälpt oss att utveckla den deltagande akten/Everyone who helped us to develop the participatory act.

PRODUCERAT AV/PRODUCED BY: Skogen
MED STÖD AV/WITH TWE SUPPORT OF:: Japanstiftelsen, Längmanska kulturfonden, Konstnärsnämnden, c.off, Cirkör LAB och Stockholms läns landsting

Time

All Day (Saturday)

Location

SKOGEN

Masthuggsterrassen 3

Comments are closed.

X
X