march, 2018

24mar12.3019.00Event OverSAMTIDSBYRÅKRATEN: ett mini-symposiumFRIHETSFÖRMEDLINGEN

more

Event Details

Behövs konst som byråkrati och byråkrati som konst i en samtid där politik blivit underhållning och arbete religion? Hur blev vi fast i arbetssamhället och hur har ekonomism och digitalisering påverkat våra institutioner? Vilken roll spelar performativiteten i samhällets organisation? Och är byråkratin mest betydelsefull som ritual?

Välkommen till en eftermiddag i gränslandet mellan konst och byråkrati, där vi gemensamt reflekterar kring dessa och andra spännande frågor!

Program

12.30   Inledning
13.00   Sven-Eric Liedman: Valfrihet och regeltvång i vår tid
13.50   John Willgren, “Vi drack kaffe och administrerade landet”, videoverk
14.00   Lisa Rosendahl: Konst i den totala byråkratiseringens tidsålder
14.40   Fikapaus
15.10   Sverker Lundin, Byråkrati som bönesnurra
16.00   Pilvi Takala, “The Trainee”, videoverk
16.20   Simon Winter: Digitalisering, automatisering och AI
16.50   Bensträckare
17.00   Frihetsförmedlingen (John Huntington & Lars Noväng) presenterar verksamheten
17.20   Cecilia Jonasson, Sveriges friaste byråkrat, presenterar sig själv
17.30   Sammanfattning av eftermiddagen, diskussion
18.00   Mat, dryck och fortsatta samtal

Samtidsbyråkraten arrangeras av Frihetsförmedlingen som denna vår startar två nya undersökningar; Sveriges friaste byråkrat, där en professionell tjänsteman anställs under ett år för att stärka Frihetsförmedlingens närvaro i samhället och Kim Svensson, AI; en utforskning av automatisering och digital utveckling där Frihetsförmedlingen ger sig på att försöka bilda en moraliskt ansvarstagande artificiellt intelligent byråkrat.

*

Föreläsningar och presentationer

13.00 Sven-Eric Liedman: Valfrihet och regeltvång i vår tid

I dagens härskande tänkesätt är frihet detsamma som valfrihet och människan framför allt en konsument av varor på en makalöst stor men ändå begränsad marknad. Den kreativa och arbetande människan reduceras däremot till en regelstyrd undersåte, underkastad en ordning som i offentlig sektor går under namnet New Public Management men som har motsvarigheter inom den privata sfären. Det är en snäv och reducerad människobild som på så sätt framträder och som vi på allt sätt måste försöka frigöra oss från.
Sven-Eric Liedman är professor emeritus i idéhistoria, författare till många böcker.

14.00 Lisa Rosendahl: Konst i den totala byråkratiseringens tidsålder

Hur påverkas konstnärligt arbete av de byråkratiska ramverk som omgärdar det? Sveriges kulturinstitutioner och byråkrati är utformade i syfte att säkerställa demokrati och yttrandefrihet, vilka är förutsättningar för konstnärlig frihet. Samtidigt är ett ramverk aldrig neutralt, och blir ofrånkomligen en del av det som det omgärdar. Hur kommer denna relation till uttryck inom bildkonstfältet, vars arbetsprocesser ofta anses diametralt motsatta byråkratins? Lisa Rosendahl diskuterar utifrån hennes erfarenhet av att arbeta på Konstnärsnämnden, Sveriges statliga myndighet för verksamma konstnärer, och en rad andra institutioner.
Lisa Rosendahl är curator och skribent.

15.10 Sverker Lundin, Byråkrati som bönesnurra

Vad har byråkratens regelstyrda arbete vid skrivbordet för likhet med ett ljus som brinner i en tom kyrka? Eller med en turist som entusiastiskt fotograferar lutande tornet i Pisa? Jag presenterar ett tolkningsramverk som gör det möjligt att förstå byråkrati som en ritual, som kan vara lustfyllt befriande ibland, men som idag allt oftare blir meningslös och tvångsmässig.
Sverker Lundin är lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hans forskning handlar om kunskapsproduktion, utifrån ett antropologiskt och historiskt perspektiv.

16.20 Simon Winter: Digitalisering, automatisering och AI

Digitaliseringen innebär ett omskakande perspektivskifte vad gäller hur vi ser på världen. I stället för att agera enligt traditionella mönster byggs det nu upp kraftfulla datoriserade modeller som förmår härma även de mest mänskliga av egenskaper. Moral reduceras till mätbara värden och beslut och handlingar baseras på mönsterigenkänning i enorma datamängder.
Simon Winter är interaktionsdesigner och doktor i kognitionsforskning. Han arbetar som analytiker på tankesmedjan Infontology.

17.00 Frihetsförmedlingen presenterar verksamheten

Frihetsförmedlingen är en självorganiserad myndighet vars stödåtgärder, riktlinjer och information till allmänheten syftar till att motverka en tilltagande inlåsning av mänsklig aktivitet i lönearbete och konsumtion. Samtidigt är förmedlingen ett konstverk som behandlar arbetssamhället och utforskar möjliga alternativ till det. Frihetsförmedlingen initierades 2014 av konstnärerna Lars Noväng och John Huntington som sedan starten också driver verksamheten.

17.20 Möt Sveriges friaste byråkrat

I vilken mening kan kommunikatörens effekt på vanlig, mellanmänsklig kommunikation säga något om byråkratins påverkan på offentliggjorda värden? Om arbetslinjens inlåsande effekter? Cecilia Jonasson presenterar sig själv och reflekterar kring sitt kommande uppdrag som Sveriges friaste byråkrat.
Cecilia Jonasson har en bakgrund som kommunikatör vid förvaltningen för inköp och upphandling i Göteborgs Stad och verksamhetsutvecklare vid flera studieförbund. Hon har också ett ben i medvetandefilosofi och modern vetenskapsteori.

Videoverk
13.50 John Willgren, “Vi drack kaffe och administrerade landet”, 2013

Mycket kaffe dricks dagligen ur muggar som bär olika svenska myndigheters namn.

I Willgrens film får den svenska fikakulturen både byråkratisk tyngd och politisk laddning.
John Willgren (1985) bor och arbetar i Stockholm. Hans verk belyser ofta hur det kollektiva och privata smälter samman i våra gemensamma berättelser.

16.00 Pilvi Takala, “The Trainee”, 2008

När Takala arbetar en månad som praktikant på Deloittes kontor i Helsingfors vet nästan ingen vad hennes projekt egentligen går ut på. Efter ett tid utvecklar hon märkliga vanor och stämningen kring henne blir gradvis outhärdlig.
Pilvi Takala (1981) bor och arbetar i Helsingfors och Berlin. Hon har ställt ut internationellt sedan 2003 och bland annat vunnit The Emdash Award på Frieze Art Fair, London.

Tack till:
Skogen
Samtidsbyråkraten produceras med stöd av Göteborgs Stads kulturnämnd. Sveriges friaste byråkrat och Kim Svensson, AI genomförs med stöd från Kulturbryggan respektive Kultur Skåne.
Bild: Evening_tao_Freepik.com

Time

(Saturday) 12.30 - 19.00

RSVP to event

RSVPing is closed at this time.

Can not make it to this event?Change my RSVP

Comments are closed.

X
X