SICHERHEIT

CORINA OPREA, SASKIA HOLMQVIST, ELLEN NYMAN

INFO

sicherheit-carl-gustav

Per capita räknat är Sverige en av världens största vapenexportörer. Sicherheit är en film som subjektifierar förändringen av den svenska relationen till krig och vapenindustri genom att undersöka hur denna tar sig uttryck på individnivå.

Filmen rör sig mellan platser och röster i Sverige som fungerar som aktiva vittnesmål till denna förändring genom sättet de manifesterar sig på visuellt i landskapet och genom historierna de berättar. Platserna i filmen är tysta och perifera i samspel med ett globalt produktionssamhälle som skapar arbetstillfällen, nationell säkerhet, ekonomisk och teknologisk utveckling, kolonisering, fredsbevarande trupper, instabilitet, migration och död.Filmens titel refererar till begreppet Sicherheit som sociologen Zygmunt Baumann använder för att beskriva hur säkerhetslösningar bygger falsk trygghet eftersom det skapar mer rädsla som måste kompenseras med mer säkerhet ur vilket ett uppbyggande av konflikter följer. I arbetet med filmen har konstnärerna utgått från sambandet mellan frågor om säkerhet, migration och vapenexport för att närma sig en självbild av ett land som Sverige på individnivå.

Sicherheit är samproducerat av Skogen – stay tuned för framtida visningar i Göteborg.

*

Sicherheit visas i utställningen “Samhällsmaskinen” på Malmö Konstmuseum från och med 24/9 2016 – 15/1 2017

X
X