INSULINOM

JOHAN FORSMAN & JOHAN RÖDSTRÖM (2010)

INFORMATION

Insulinom is a quiet study of the rituals and relationships in hospitals. It explores how we experience various forms of professional interaction. What is the relationship that originate from the empathy of the nurses, the closeness and touch pictured by health care clients and caregivers? Insulinom examines how we react to an authority taking care of us and how we precieve the abandonment of the responsibility of the most private: one’s own health.
The audience is carefully guided trough registration, examination, diagnosis, treatment, and then all the way back via convalescence, spa and discharge.

*

Insulinom är en stillsam undersökning av sjukhusets ritualer och relationer. Hur upplever vi gränserna och formerna för det professionella bemötandet? Vad är det för relation som uppstår när omhändertagandets former för empati, närhet och beröring övertas av kunder och vårdgivare? Och hur reagerar vi rent existentiellt när en auktoritet tar hand om oss: när är det skönt, och när blir det obehagligt.
Publiken tas varsamt från inskrivning, undersökning, diagnos, behandling och sedan hela vägen tillbaka via konvalescens, spa-avdelning och utskrivning.

CREDITS

Concept: Johan Forsman & Johan Rödström
With: Pia Nordin, Joachim Axelsson, Sara Östebro, Karolina Wendelius, My Persson, Ellen Lindhagen,  Soledad Howe, Fredrika Byman Moberg, Andreas Johansson, Olle Huge.
Directing: Johanna Larsson
Sound: Tomas Björkdal
Music: Malin Dahlström
Advisor: Olof Lindqvist

Produced by Skogen, in collaboration with the Medical History Museum and Regionteater Väst with the support of the Swedish Arts Council and Gothenborg City.

X
X