INFORMATION

lapp_liggande_web

 

Kan vi göra något åt det politiska tillståndet?
Kan vi göra något utifrån det politiska tillståndet?

Politisk terapi är en möjlighet att tala om dessa frågor. Du kan välja om samtalen ska äga rum öga mot öga eller i en mindre grupp. Det sker alltid under ledning av en person som i vanliga fall arbetar som psykolog.

I verket Politisk terapi bjuds besökarna till intima samtal om politik, samtal som efterhärmar samtalsterapins form – det vill säga, besökarna pratar mest och de som håller i samtalen lyssnar. Besökarna kan välja mellan samtal i grupp och enskilda samtal. Det finns ingen övrig publik: mötena sker öga mot öga.

Terapi är högpolitiskt, eftersom det är ett samlingsnamn för olika sociala praktiker som syftar till förändring. I verket Politisk terapi vill vi skapa diskussioner kring detta genom att leka med språk och ceremonier som kringgärdar psykiatrisk vård. Vi gör det genom att bestämma oss för att uppgivenhet inför den egna förmågan att påverka politiska strukturer är ett syndrom som går att behandla.

Lägger denna ingång till politiska strukturer ansvar på individen för frågor som egentligen är kollektiva? Ja. Är det bemäktigande att höra sin egen röst tala om det gemensamma? Ja.

Med Politisk terapi vill vi erbjuda en plattform för att låta politik och intimitet mötas. Vi vill ta oss nära vår egen och våra besökares politiska hud, och därmed delta i ett aktivt samtal om vad samhället gör med oss och vi med det.

Obs. Detta är konst, inte vård.

Producerat av Skogen med stöd av ICIA, Institute for Contemporary Ideas and Art och Kulturbryggan. Det rumsliga arbetet görs av scenkonstkollektivet Bonthrop.

Läs mer om verket och självskatta din politiska depression på www politiskterapi.se

X
X