SAMTAL/CONVERSATION

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SAMTAL – Ett samtal i absolut mörker


Med utgångspunkt i frågan “var är vi nu?” genomför vi ett gemensamt samtal i absolut mörker. Varje samtal inleds med en middag – också den i mörker.

Samtalet skapas tillsammans av alla som deltar – utan förutbestämda roller eller ämnen. I mörkret prövas lyssnandets och samtalets  invanda former. Vilka blir vi, och hur samtalar vi, i blickarnas frånvaro?

–> Middagen är vegetarisk.
–> Om någon av deltagarna är engelsktalande så kommer samtalet att hållas på engelska. Annars hålls det på svenska.
–> Det är möjligt att delta utan att själv samtala

*********

CONVERSATION – A conversation in absolute darkness

Starting from the question “where are we now?” we open for a conversation in absolute darkness. Each occation will begin with a dinner – also in the dark.

The conversation is created by all involved – without predetermined roles or topics. In the darkness, the forms of listening and talking are investigated. Who are we and how do we talk, in the abcense of the eyes of others?

–> The dinner is vegetarian.
–> If any of the participants are English-speaking, the conversation will held in English. Otherwise, it will be in Swedish.
–> It is possible to participate without talking.

DATES

@ SKOGEN 2014

2/9
16/9
30/9
14/10
28/10
11/11
25/11
9/12

@ GÖTEBORGS KONSHALL 2015

12/3
26/3

X
X