FANTOMEN

JOHAN FORSMAN & JOHAN RÖDSTRÖM (2011)

INFORMATION

11 year old Alva dream of her imaginary friends, the animals, that takes her to other worlds. The artist Jan Håfström ponders about disappearance as a theme in art and his own life. A harmony emerges between the two stories where the presence of everyday life and reality is scrutinized and questioned. Here disappearance is explored both as dream, desire, temptation and danger.

The film premiered at Sjöfartsmuseet during autumn 2011. The film can be displayed both on screen or as the installation ”Fantomen” where the viewer one by one can look down on a film shown through a padded peephole showing a water-filled lens, with headphones.

*

11åriga Alva drömmer om hennes låtsasvänner – djuren – som hämtar henne till andra världar. Konstnären Jan Håfström funderar över försvinnandet som tema i konsten och det egna livet. Mellan deras berättelser uppstår ett rum där vardagens närvaro och verklighet sätts under press och ifrågasätts, och där försvinnandet framstår som både dröm, längtan, frestelse och fara.

Installationen premiärvisades på Sjöfartsmuseet under hösten 2011. Filmen kan visas både på filmduk, eller i installationen fantomen där betraktaren en och en, genom ett vadderat titthål och med hörlurar, får titta ner på filmen som visas på andra sidan en vattenfylld lins.

CREDITS

Concept: Johan Rödström, Johan Forsman

With: Alva Rödström, Jan Håfström

Video/Editing: Iris Piers, Sutoda, Johan Forsman, Johan Rödström.

Produced by Skogen. Supported by Statens Kulturråd, Göteborgs Stad. Thanks to Sjöfartsmuseet, Magnus Haglund, Isak Eldh, Konsthögskolan Valand.

 

X
X