BIO

Scen- och konstgruppen The non existent Center driver Ställbergs Gruva, en ny arena för samtida konst och tanke i den lilla kommunen Ljusnarsberg i Bergslagen. Basen för internationella konstnärsresidens, festivaler och utställningar är ett 28 meter högt gruvtorn i Ställberg. Arenan fungerar som en interdisciplinär gestaltande samhällsundersökning i avfolkningsbygd, där den kritiska  relationen mellan stad och land, tillflykt och flykt spelar centrala roller. Frågor ställs: Vilken potential har en utvidgad tanke om konst som ett socialt politiskt skeende? Och hur förhåller sig geografi och identitet till detta skeende? Kan en liten, s.k. döende, kommuns situation göra att vi lär känna konsekvenserna av den globala nyliberalismen och dagens svenska välfärdspolitik bättre? Arenan söker ett politiskt och konstnärligt handlingsutrymme för att agera i dessa frågor.

X
X