WHERE WERE WE

TOVA GERGE & URI TURKENICH
WITH GUESTS: KHASHAYAR NADEREHVANDI, ADRIANA ABURTO ESSÉN, MAGNUS HAGLUND

16 + 23 + 24/2

WHERE WERE WE

where-were-we

The silence. Listening is very difficult. Very difficult to listen to others in the silence. Other thoughts, other noises, other sounds, other ideas. When one comes to listen, one often tries to rediscover oneself in others. To rediscover one’s own mechanisms, system, rationalism in the others. Instead of hearing the silence, instead of hearing the others, one often hopes to hear oneself.”
— Luigi Nono 1980

***

Tova Gerge är en av Skogens konstnärer (tidigare Institutet för politisk terapi mm) och är nu tillbaka med konstnären Uri Turkenich.
Föreställningen Where Were We presenteras med ett program kring lyssnande. Tillsammans med inbjudna gäster, och med plats för mat och dryck, diskuterar vi lyssnandet: Kan vi tänka på ett uppmärksamt lyssnande, mitt bland allt brus av åsikter, som en strategi med radikal politisk potential, och som ett sätt att leva tillsammans och förbli olika.
Where Were We är fortsättningen på process-arbetet There is no outside–text som presenterades på Skogen förra året.

***

WHERE WERE WE

Att tala handlar inte bara om orden. Talet är också handling. Med det menar vi inte bara gesterna, melodin och de meningsfulla pauserna i talet, utan också att det finns en performativ aspekt i att tala. Någonting blir till genom talet. När vi säger det vi menar, försjunker i nuet med vårt tal, kan det ge liv åt sådant vi inte visste existerade – ge ord till det outtalade, eller öppna djup i och emellan oss. Vi utforskar dessa djup. Vi talar om ögonblick som fångar oss. Vi handlar genom skönheten i att säga vad vi menar. Vi menar det!

ENGLISH

Speaking is not only about the words; it is also about the performance of speaking. With ”performance” we do not only mean the gestures, melody and meaningful pauses of speech, but also that there is a performative aspect of speaking. Through speaking, something comes into being. Speaking honestly, being in the moment with speech, can give life to things that we didn’t know existed before, or give words to things unspoken, or open up deep territories in and in between us. We explore these territories. We speak of moments, which are capturing for us. We perform the beauty in honesty. Honestly.

***

PROGRAM

14/2: Workshop @ Danscentrum Väst –> MER INFO HÄR

16/2: Where Were We + Gäst: Adriana Aburto Essén
Scenkonstnären & regissören Adriana Aburto Essén (masterstudent vid Högskolan för scen och musik), presenterar De obesvarade frågornas cirkel, en metod för kollektiv reflektion utvecklad för verket Taktiska meditaitoner (Nyxxx). Kom, vila, få inga svar.

23/2: Where Were We + Gäst: Khashayar Naderehvandi
Författaren Khashayar Naderehvandi prövar lyssnandet genom ett barns röst.
Khashayar Naderehvandi debuterade 2011 med diktsamlingen Om månen alls syntes som följdes upp av romanen Vilar i era outtröttliga händer (2013). Han är verksam som kritiker på Kulturnytt i P1 och doktorand inom konstnärlig gestaltning vid Akademin Valand.

24/2: Where Were We + Gäst: Magnus Haglund
Under titeln LYSSNAREN ÄR EN ANNAN PERSON framför Magnus Haglund en ljudessä om minnets sidovägar och platsernas möjliga berättelser.
Magnus Haglund är författare och kritiker. 2013 var han en av initiativtagarna till The David Bowie Museum på Skogen och gav i höstas ut boken Lyssnare, en essä om ljud och konst på bokförlaget Korpen.

—> TIPS: 19/2 visas Where Were We @ Weld, Stockholm

***

BIOS

Tova Gerge är performer, skribent och producent, primärt aktiv inom teater- och dansfältet. Hennes konstnärliga intresse rör frågor om makt, kroppspolitik och subversiv intimitet. De senaste fem åren har hon arbetat med interdisciplinära performance i Sverige och internationellt. Hon är bland annat medlem i performancekollektivet Nyxxx (nyxxx.se), som undersöker olika aspekter av koreografi av/med röst och där publiken är aktivt medverkande.

Uri Turkenich är koreograf, skribent och konstnär. Han har en masterexamen i koreografi från DOCH i Stockholm, under ledning av Mårten Spångberg. Sedan dess har han arbetat som performer och samcuraterat konsthändelser och performance. Uri intresserar sig för begrepp såsom historia, förändring och begär. I samspråk med dessa gör han konst ensam och i samarbeten, samt uppmuntrar diskursutvecklingar.

Where were we:
Koreografi & performance: Tova Gerge & Uri Turkenich.
Andra som varit inblandade i processen är Marika Troili och Sofie Anderson.
Samproducerat av Skogen
Residens hos c.off. och Weld
Med stöd från Konstnärsnämnden.

***

SPRÅK/LANGUAGE: Engelska/English

MAT/FOOD: Yes! Vegetarisk middag av Kristin Bergman till alla som vill samtala eller bara hänga kvar.

PRIS/ADMISSION: Fri prissättning/No fixed price.
Vi välkomnar alla att donera efter sina ekonomiska förutsättningar för mat och konstnärligt program. Era donationer gör arbetet på Skogen möjligt.

X
X