THREE WHITE SOLDIERS PART 1+2+3

Three-White-Soldiers-Small-1024x768

Three White Soldiers är ett performativt arkiv i tre delar bestående av material och berättelser, samlade av Johan Forsman och Anders Paulin under ett antal pilgrimsvandringar genom den samtida ekonomins materiella och virtuella landskap.

Den första delen börjar på Wall Street och de serverhallar där robotiserade handlare opererar på aktiemarknaden i hastigheter som utmanar våra begrepp om tid och rum. Härifrån beger sig Anders och Johan på en resa för att studera hur materiella och immateriella värden skapas och transformeras, och hur mönster och bilder används för att visualisera världar bortom den mänskliga perceptionens horisonter.

I trilogins andra del fortsätter duon sin resa efter ett protokoll som definierats i samarbete med shamanerna Åsa och Janne i Kiruna. De färdas längs Vittangi-floden på jakt efter magiska föremål, intervjuar bergs-anden i gruvan i Kiruna, undersöker paleolitiska begravningsriter i öknen i Egypten och följer hallucinatoriska spår mot den mänskliga historiens yttersta horisonter. Del 2 utvecklas till en reseskildring genom det symboliska tänkandets historia, en resa där ekonomi, språk och magi träder fram som en tankefigur som öppnar och stänger passager – och där fiktion inte är motsatsen till kunskap, utan dess grundläggande villkor.

The Lyre är den tredje och avslutande delen av arkivet, där vi fortsätter att utforska den samtida ekonomin som en värld av finansiella tecken, magi, frekvenser, transaktioner, fetisher, voodoo, cowboys och mantran. I The Lyre ger vi oss själva uppdraget att våga det omöjliga steget – att riva ett hål i den finansiella teckenväven och att ta oss in på den andra sidan; en passage av stillhet mitt i den samtida ekonomins hastigheter och till synes ostoppbara brus.

***

Johan Forsman är konstnärlig ledare på Skogen. I sitt arbete som konstnär arbetar Johan med scenkonst som ett kunskapsfält, där fiktionen ofta ses som ett verktyg för att producera och dela erfarenheter och kunskap. Johan Forsman är intresserad av att undersöka hur konstnärliga verk producerar relationer och distribuerar resurser, och hur ett konstnärligt arbete kan öppna ytor där detta kan förhandlas. Johan Forsman har studerat filosofi och litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.

Anders Paulin arbetar internationellt som regissör och dramaturg. Sedan 90-talet har han varit verksam på teatrar som Den Konglige Teater i Köpenhamn, Deutsches Schauspielhaus i Hamburg och Theater Basel. Under de senaste åren har verken utforskat metoder för att använda teaterscenen som interface och plattform för förhandling; genom att förhandla ekonomin vid institutionella teater som i curatoriella projektet Temporary National Theatre Den Kongliga Teater i Köpenhamn, med samhällsbaserat arbete som Vertical Gardens i Palestina tillsammans med Sara Gebran, och i utforskandet av poesi och estetik som ett “översättningsrum” i projekt som Villanden på Nationaltheatret i Oslo, Neither You nor Me på MDT / Black Box / Caféteatret, och Parzival på Backa Teater i Göteborg. Anders Paulin har precis avslutat forskningsplattformen Non-Mimetic Performativity på Scenekunstskolen, Köpenhamn, och förbereder produktionen Double Features på Nationaltheatret i Oslo.

***

SPRÅK/LANGUAGE: Engelska/English
PRIS/ADMISSION: Fri prissättning/No fixed price.
Vi välkomnar alla att donera efter sina ekonomiska förutsättningar för mat och konstnärligt program. Era donationer gör arbetet på Skogen möjligt.


SPELDATUM: 6 maj kl 19.00 – 22.30
19.00-20.30 del 1+2
20.30-21.30 paus med middag
21.30-22.30 del 3

X
X