IMMUNSYSTEMET


Rosalind Goldberg, Sandra Lolax & Stina Nyberg

27 + 28 + 29 / 4

IMMUNSYSTEMET


immunsystemet-pressbild

Hela världen är ett skitställe. Det har hittills inte funnits någon som sluppit undan förfallet, alla har kroknat och dött. Alla har dessutom vetat om att det ska hända. Vi vill prata om svaghet och föraktet för biologisk svaghet, om välmående och illamående. För även om vi gillar att vara friska måste vi tänka på det sjuka. Vi är alla sjuka, någon gång och på något sätt. Vi föredrar att se på alla liv som korta och patetiska istället för fantastiska mirakel, just i den här stunden i alla fall. Det är normalt att vara sjuk. Det är sjukt att vara normal.

Immunsystemet är en föreställning som i en intim publiksituation bekvämt undersöker det vardagliga obehaget. Den utgår från kroppens politiska historia och välmåendets baksida, med fokus på de mjuka, läckande, sårbara delarna av kroppsligt liv. Genom en personlig undersökning av kroppens futtighet och dess tillkortakommanden riktas uppmärksamheten mot kroppsliga aktiviteter och vad de representerar.

*

Rosalind Goldberg har tidigare visat dansföreställningen MIT på Skogen (2015). Hon har även dansat i Anne-Mareike Hess föreställning Tanzwut (2016). Sandra Lolax visade 2012 föreställningen And I’m ready for action på Skogen under Göteborgs Dans & Teater Festival. Stina Nyberg har visat föreställningarna Shapes of States och Horrible Mixtures på Atalante.

Rosalind, Sandra och Stina har samarbetat sedan 2008. De har gjort projekten A Section of Falling (2008), A White Rhythm Section (2009), Weapons of Mass Production (2010) och Fake Somatic Practice (2011). Deras verk har presenterats på Tanztage Berlin, Lofft Leipzig, Schauspielhaus Chemnitz, Schauspielhaus Bochum, festivalen Dialog Dance i Kostroma Ryssland, Uferstudios i Berlin, Tou Scene i Stavanger, MDT och Weld in Stockholm. Deras samarbete bygger på ett delat intresse av kroppens biologiska och sociala konstruktion, och metoder för att utforska de grumliga vatten som de befinner sig i. De utför koreografisk grundforskning i hur vår omgivning, vår biologi och våra levda erfarenheter formar kroppen och dess sätt att röra sig på.

IN ENGLISH

The whole world is shit, a dysfunctional project. Function. If something is not working it is broken. It falls short of what is expected from it.

We want to talk about weakness and the contempt for biological weakness. So far, no one has escaped biological weakness, everyone has withered and died. Everyone also knew that it was going to happen.
We want to talk about wellness and illness. And although we enjoy being well we need to think about illness. We are all ill, sometime and somehow.We prefer to see all lives as short and kind of pathetic rather than fantastic miracles. At least at the moment. It is normal to be sick. It is sick to be normal.

Immunsystemet is a performance that in an intimate setting comfortably investigates the everyday and ordinary discomforts of the body. It departs from the political history of the body and the back side of well being, highlighting the soft, leaking, vulnerable parts of organic life. Through a personal investigation of the body’s insufficiencies and failures it engages with bodily activities and what they represent. Immunsystemet resides in the borderland that emerges in the representation of physical touch and treatments.

Rosalind Goldberg, Sandra Lolax and Stina Nyberg have been working together since 2008 and completed the projects A Section of Falling (2008), A White Rhythm Section (2009), Weapons of Mass Production (2010) and Fake Somatic Practice (2011). Their work have been presented at Tanztage Berlin, Lofft Leipzig, Schauspielhaus Chemnitz, Schauspielhaus Bochum, Dialog Dance festival in Kostroma Russia, Uferstudios in Berlin, Tou Scene in Stavanger, Moderna Dansteatern and Weld in Stockholm. Their collaboration is built on a shared interest in the body’s biological and social constructions, and methods for exploring the murky waters where these reside. They perform a choreographic basic research in how our surrounding, our biology and our lived experiences shape the body and its movements. For each project they reformulate the form of the collaboration and the methods they work with.

Koreografi och performance: Rosalind Goldberg, Sandra Lolax, Stina Nyberg
Kostym och scenografi: Ingela Ihrman
Ljusdesign: Josefin Hinders
Medverkande i processen: Tom Engels, Anne Schuh, Ida Arenius, Tiia Kasurinen
Stöd/Support: Kulturkontakt Nord, Stockholms Stad & Stockholms Läns Landsting och residens hos c.off
Co-production: Mad House Helsinki, Skogen & Weld
Administration: The Artist Cooperative Interim kultur

**************

I samband med föreställningarna av Immunsystemet så kommer Johanna Willenfeldt visa verket It´s always three o´clock in the morning (2016), text- och videoessä 08.14 min.

I text- och videoessän It´s always three o´clock in the morning (2016) undersöker konstnären gränser mellan normalitet, anomali och monstrositet genom en läsning av en medeltida mystikers offentliga smärtpraktiker. Arbetet är ett försök att närma sig smärta som en ontologisk möjlighet – som ett tillstånd som det går att framhärda i – men det betraktar även smärta som en subversiv kraft.

Johanna Willenfelt är utbildad på Akademin Valand i Göteborg. Hon delar sin tid mellan Göteborg och Cumbria i Storbritannien där hon bedriver doktorandprojektet Scripting the Pain of Others vid University of Cumbria, Institute of the Arts. Under tio års tid har Johanna Willenfelt, i och genom sin praktik, ägnat sig åt att tänka smärtan som problem och möjlighet. Medan språket både kan begränsa och möjliggöra en artikulation av smärtupplevelser, är det utbytet av mellanliggande affekt som intresserar konstnären. Tidigare aktiviteter inkluderar kapitlet “Documenting Bodies: Pain Surfaces” i antologin Pain and Emotion in Modern History (Palgrave Macmillan 2014) och separatutställningen It´s always three o´clock in the morning (Rake visningsrom, Trondheim 2016).

IN ENGLISH

In the text and video essay It´s always three o´clock in the morning (2016) the artist explores the boundaries between normality, anomaly, and monstrosity through a retake of a medieval mystic´s public display of her pain. The work is an attempt to approach the phenomenon of pain as an ontological possibility – as a physical and mental state which is possible to persevere in – but it also considers the subversive aspects of pain.

Johanna Willenfelt holds an MFA from Valand Academy in Gothenburg. She shares her time between Gothenburg and Cumbria in the UK where she conducts her doctoral project Scripting the Pain of Others at Institute of the Arts, University of Cumbria. For the past ten years, in and through her artistic practice, Johanna has considered bodily pain as problem and possibility. While language both might restrict and enable enunciations of lived experiences of pain, her explorations centre on the exchange and production of inter-agential affect. Recent engagements include the book chapter “Documenting Bodies: Pain Surfaces” in Pain and Emotion in Modern History (Palgrave Macmillan 2014), and the exposition It´s always three o´clock in the morning (Rake visningsrom, Trondheim 2016).

**************

SPRÅK/LANGUAGE: Svenska (Föreställning) / Engelska (Video)

MAT/FOOD: Ja! Stanna gärna och ät tillsammans med konstnärerna efter föreställningen – vi bjuder på vegetarisk soppa, lite tilltugg och bröd.

PRIS/ADMISSION: Fri prissättning/No fixed price. Vi välkomnar alla att donera efter sina ekonomiska förutsättningar för mat och konstnärligt program. Era donationer gör arbetet på Skogen möjligt.

**************

X
X