RODRIGO SOBARZO – THE PRINS OF NE†WORKS

1-highperforma

Rodrigo Sobarzo (Chile/Belgien) har utvecklat ett lika intensivt som meditativt scenspråk där bilder och ljud nöter sig ner i kroppen. I The Prins of Networks styrs nykläcka flugor med ljus och ljud och rör sig tillsammans radiostyrda drönare över ett främmande landskap.

Rodrigo Sobarzo är sedan 2015 en av Skogens associerade konstnärer, och var förra hösten på Skogen och spelade det otroligt vackra och meditativa verket Remote Sense, samt gjorde research för den föreställning som vi nu visar: The Prins of Ne†works. Rodrigo Sobarzo är på Skogen under september för ett research-residens för den kommande produktionen Estuary.

The Prins of Ne†works tar sin utgångspunkt i en värld där gränsen mellan det artificiella och naturliga har brutit samman; där människan är det element som primärt formar naturen och världen, och där teknologi och människa flyter ihop och skapar nya modeller för vad kunskap, perception och tänkande kan vara.

***

Prins of Ne†works takes as its departure point the demise of nobility; nowadays: the demise of elegance. Within the digital-arena era we live in, there is no statute, title or land worth value no more. A new order has arisen based upon pure knowledge and skill-driven metaphysical labour.

Out of necessity we build up webs, forming an immense net where virtual avatars and digitally freed identities populate, exist and occupy. A new Kingdom of All Sorts (Compatible). It’s accumulating, it’s terra-forming. Unavoidable monuments are being built, collectively and compulsively assembled and composed. There’s no sense in gazing back; there’s no non-sense. Finally dissolving the task of either sense-creating or sense-making, we rather focus on and gaze towards the remote, the unattainable: The Continuum.

Prins of Ne†works materialises as an experiential capsule where we gather to visually reflect upon different states of matter and its natural cycles. On this particular research occasion we will focus on the cultivation of flies. Out of decomposition a new born insect/technology is being born and dies again. The rise and fall of predetermined systems that eternally fail to break the unbreakable hand of nature, eternally serving it because it is intrinsically embedded in us all. No matter can ever be regarded as artificial, being the artificial just one more of Nature’s ways of manifesting.

Twinning art production with the chemical process of decompose; Prince of Networks is a visual manifesto probing new ecologies, that blends the digital and the analogue as one. It reconciles the human with the being by virtually subtracting the human of the equation, highlighting the being in the rest of it all.

Performance: Diego Olea

Sound: Rodrigo Sobarzo de Larraechea
Production by Workspacebrussels (Brussels), Het Veem Theater (Amsterdam) and Skogen (Gothenburg).

X
X