PERFORMING RESISTANCE / TRANSFORMATIVE NARRATIVES

poster 27 alt 2

15.30-17.00
Annika Lundgren presenterar sitt pågående forskningsprojekt Performing Resistance/Transformative Narratives.

17.00-18.00
Soppa av Kristin Bergman

18.00 – 20.30
Konstnärspresentationer av Annika von Hausswolff, Goran Hassanpour & Erik Lagerwall.

Efter presentationerna följer ett samtal kring konstnärliga narrativ, perspektiv och strategier.

20.00 – 21.00
Socialt efterhäng, refill på soppa och bar -> Möjlighet att se Rodrigo Sobarzos och Diego Oleas Work-in-progress installation ∑stuarY

***

Annika Lundgren är professor professor i fri konst vid Akademi Valand, och en av de verksamma konstnärerna på Skogen.

Annika Lundgrens praktikbaserade forskningsprojekt Performing Resistance / Transformative Narratives är ett verktyg för undersökande av den transformativa potentialen hos samtida konstnärliga strategier och narrativ. I projektet utforskar Lundgren hur dessa perspektiv kan bidra till att lokalisera och återintroducera det politiska i en tid där vi (och våra politiker) förlorat det ur sikte.

Projektet är ett samarbete mellan Akademi Valand och Skogen och inkluderar även seminarier, en löpande studiegrupp och ett arkiv. www.performingresistance.org

********** AND THE EVENING CONTINUES ———->>>>

∑stuarY

RODRIGO SOBARZO & DIEGO OLEA
[Installation – Work in progress]

The study of the ∑stuarY is the main inlet for our next performance-project, which will disembogue in the creation of a geographical formation.
An estuary is a partially enclosed coastal body of brackish water with one or more rivers or streams flowing into it, and with a free connection to the open sea.
Estuaries form a transition zone between river environments and maritime environments. They are subject both to marine influences—such as tides, waves, and the influx of saline water—and to riverine influences—such as flows of fresh water and sediment. The inflows of both sea water and fresh water provide high levels of nutrients both in the water column and in sediment, making estuaries among the most productive natural habitats in the world.

Installation is open 27/9 from 20.00 – Drop in after Performing Resistance and stay as long as you like.

***

TID: 15.30 – 21.00. Det går bra att ansluta till soppan eller konstnärspresentationerna. Installation is open 27/9 from 20.00 – Drop in after Performing Resistance and stay as long as you like.

PRIS: Ingen entré. Frivillig donation för mat & dryck. Era donationer gör vår verksamhet möjlig. Tack!

Arrangeras i samarbete med Akademi Valand.

***

X
X