THE NON EXISTENT CENTER & RUBEN WÄTTE OM KARTANS TOMMA FLÄCKAR

Ruben

Lunch och samtal med konstnären Ruben Wätte om sitt arbete med b.la böckerna Visit Norrtuna och Terra Pericolosa – Farligt land.

Terra pericolosa är en kartografisk term som betyder farligt land. Den har tidigare använts för att markera ut kartans tomma fläckar – regioner som varit outforskade eller dåligt dokumenterade. Den här boken skildrar min egen expedition till en rad sådana platser i det mänskliga medvetandet.”

Boken Terra pericolosa – Farligt land är en psykonautisk reseskildring. Den handlar om vad som gör oss människor så lydiga och så förutsägbara, om konflikten mellan frihet och kontroll samt om våra inre och yttre världars många begränsningar och möjligheter.

Ruben om Ruben:
Jag arbetar konstnärligt med att skapa förståelse och förändring – både i mig själv och i min omvärld. En sak som jag förstått är hur intimt sammanlänkad människans inre landskap är med den yttre värld hon lever i. Vi rör oss i en påtaglig och en obegriplig värld samtidigt. Det är som att dessa utgör två aspekter av en helhet och det som händer i det ena landskapet sätter spår även i det andra. Men det finns också skillnader, till exempel är den yttre världen till stor del karterad, civiliserad och kontrollerad, medan den inre världen till stor del består av svårnavigerad vildmark. Hur hänger världarna ihop och hur påverkar de varandra? Kan den inre vildmarken försvaras och till och med hjälpa oss människor ut ur den röra som vi kollektivt befinner oss i? Såna frågor intresserar mig mycket och jag tror att det bästa sättet att närma sig dem är genom konsten.

http://rubenwatte.com/

——–

ENG: Ruben Wätte about blank areas on maps.

Lunch and conversation with the artist Ruben Wätte around his work with the books ”Visit Norrtuna” and ”Terra Pericolosa – Dangerous land”. The term Terra Pericolosa has been used to mark the empty spots on maps, unexplored regions or poorly documented ones. This book study his own expidition to a few of those places in the human consiousness.
Ruben says ”One thing that has been clear throughout my work is how closely related our inner landscape is with the outer one.”

The talk will be held in Swedish, but there will be simultaneous interpreters available.

——–

Eventet är en del av The Non Existent Centers program Atlas över Ljusnarsbergs kommun och resten av existensen – eller: För att komma till en främmade plats måste vi hela tiden passera hemtrakter.

The Non Existent Center gör en atlas, som den sista delen i en trilogi med namnet “2070”. TNEC har i arbetet tagit avstamp i en bruksort präglad av nedläggning och nedmonterad samhällsservice, i en kommun som i riksmedia utsetts till den första i Sverige att utraderas till följd av avfolkning år 2070. Nu ökar befolkningsstatistiken till följd av de många asylsökande som placeras här av migrationsverket, i olika riskkapitalisters transit- och asylboenden. Här på orten ställs frågor på sin spets, frågor om hur världen, dess ekonomi, geografi och människor egentligen är organiserade, hur vi kan våga drömma om en annan ordning, och hur vi kan bli mer empatiskt fungerande människor. Tesen är att vi måste lära oss att rita om och om igen, våra osynliga och synliga kartor, för att hitta vägen.

Gruppen slår nu läger på Skogen och bjuder in till orienteringsövningar i det synliga och osynliga landskapet. Här lokaliserar vi hur vi upplever vår kropp och hur vi kan rikta kroppens inre och yttre rörelser. Vi kartlägger biopolitik och kommungränser. Vi kalibrerar etiska kompasser. Vi kartlägger tiden med avstamp i Big Bang och med sikte på år 2070 och navigerar efter en kompassnål som säger att vi helt enkelt måste leva med en stilla ångest över att inte riktigt veta hur världen är beskaffad; det är priset vi betalar för att inte bli farliga människor.

Arbetet med atlasen kommer att resultera i en publikation och en utställning med liveprogram som visas i sin helhet i Ställberg i juli 2016.

X
X