KOLONIALA KARTOR OCH FATALA MISSFÖRSTÅND

xlarge_kwassakwassa_poster.jpg

Vad händer när verkligheten felöversätts? När kartan blir helt missvisande? Vi tittar på några exempel där det gått snett, och på en samling män, deras maskiner och idéer om hur världen ska erövras. En kväll om koloniala kartor och fatala missförstånd.

Filmvisning: “Kwassa Kwassa”, producerad av Superflex. Filmen skildrar en båtbyggare och hans arbete med att transportera migranter till ön Mayotte utanför Mocambiques kust. Ön valde 2011 att återinträda som fransk koloni och fungerar nu som en passage till Europa.

Monument – Horizontal vs. Vertical & Failures and Grand Gestures
Karl Bergström och Annika Lundgren ger en performance i två delar som handlar om icke begångna brott, kommunikation med Mars, arkitektur, maskulinitet, ödemark, och det bräckliga grundlag på vilket dessa företeelser vilar. Låt konstnären styra handen som håller kniven när vi tillsammans i 45 minuter dissekerar hierarkier och ifrågasätter sådant vi tar för givet. I ena hörnet en som framlägger möjliga sanningar med kisande blick, i det andra ett skäggigt stoneface i kontakt med den svarta humorns underjordiska källor.

——–

ENG: Colonial maps and misunderstandings.
Film screening and performance

What happens when reality mistranslates? When is the map completely misguiding? We look at a few examples when it went wrong – at men and their machines and ideas of how the world should be conquered.

Film screening – ”Kwassa Kwassa” A movie about the a boat maker on the island Mayotte outside the coast of Mocambique. In 2011 the island, by publice vote, chose to re-enter as a French colony and is now working as a passageway to Europe.

Monument – Horizontal vs. Vertical & Failures and Grand Gestures
Karl Bergström och Annika Lundgren gives a performance in two pieces about non-commited crimes, communication with Mats, architecture, masculinuty, deserted lands and the fragile fundamental laws which all this rests upon.

Movie in English with Swedish subtitles. Performance and  talk will be held in Swedish, but there will be simultaneous interpreters available.

——–

Kvällen är en del av The Non Existent Centers program Atlas över Ljusnarsbergs kommun och resten av existensen – eller: För att komma till en främmade plats måste vi hela tiden passera hemtrakter.

The Non Existent Center gör en atlas, som den sista delen i en trilogi med namnet “2070”. TNEC har i arbetet tagit avstamp i en bruksort präglad av nedläggning och nedmonterad samhällsservice, i en kommun som i riksmedia utsetts till den första i Sverige att utraderas till följd av avfolkning år 2070. Nu ökar befolkningsstatistiken till följd av de många asylsökande som placeras här av migrationsverket, i olika riskkapitalisters transit- och asylboenden. Här på orten ställs frågor på sin spets, frågor om hur världen, dess ekonomi, geografi och människor egentligen är organiserade, hur vi kan våga drömma om en annan ordning, och hur vi kan bli mer empatiskt fungerande människor. Tesen är att vi måste lära oss att rita om och om igen, våra osynliga och synliga kartor, för att hitta vägen.

Gruppen slår nu läger på Skogen och bjuder in till orienteringsövningar i det synliga och osynliga landskapet. Här lokaliserar vi hur vi upplever vår kropp och hur vi kan rikta kroppens inre och yttre rörelser. Vi kartlägger biopolitik och kommungränser. Vi kalibrerar etiska kompasser. Vi kartlägger tiden med avstamp i Big Bang och med sikte på år 2070 och navigerar efter en kompassnål som säger att vi helt enkelt måste leva med en stilla ångest över att inte riktigt veta hur världen är beskaffad; det är priset vi betalar för att inte bli farliga människor.

Arbetet med atlasen kommer att resultera i en publikation och en utställning med liveprogram som visas i sin helhet i Ställberg i juli 2016.

X
X