INSISTING ON

ANNA ASPLIND, DANIEL ALMGRENRECÉN, ANNA KOCH, MATS LINDSTRÖM

23/4 -24/4

ANNA ASPLIND, DANIEL ALMGRENRECÉN, ANNA KOCH, MATS LINDSTRÖM: INSISTING ON

insisting on small

Insisting on är kroppar som med skräckblandad förtjusning hoppar sig genom repetitiva rytmer och bekanta formationer. Arbetet tar avstamp i den musik som uppstår mellan kroppar i Merce Cunninghams ”Beachbirds for camera”. Genom att studera och praktisera utvalda delar lösgör sig en annan, minst lika formell kropp, men som här avauktoriseras och ställer frågor kring vem som annekterar vilken rörelse. Den historiska och disciplinerade kroppen tvingas vidare. Kan vi genom att insistera form avdansa dess givna betydelser?

Till koreografin har kompositören Mats Lindström parallellt komponerat verket “Låggradig naturtrogenhet”. Stycket innehåller en del ljudfragment som kommer från havet, men huvuddelen av ljuden skapas genom de fenomen som uppstår när elektroniska kretsar tvingas arbeta utanför sitt normala arbetsområde. Där blir elektronrörelsen i sig själv hörbar. Stycket är inte ett försök att återskapa något i naturen. Kanske är det en motpol?

I samband med föreställningen visas film och videomaterial som referenser till  processen. Drillade, politiska och dansande kroppar genom tiderna.

Producerat av Weld & Skogen.

23/4 kl 19.00

24/4 kl 16.00

X
X