HÄR BÖRJAR VI – INTRODUKTION OCH ÖPPNINGSKALAS

invigningskvall liten

Var börjar du? Hur hittar du vägen? Vart vill du gå? Och vad är egentligen centrum? Vi utgår från naveln.
Utifrån en måltid startar vi resan genom atlas-labbet. Vi äter tillsammans, och kartlägger det vi stoppar i munnen, dess historia och resvägar, och oss själva som ätare.

The Non Existent Center introducerar arbetet kring synliga och osynliga kartor och orienteringsmetoder. Vi kommer att äta, samtala och göra praktiska övningar tillsammans.

Under kvällen kommer vi att lyssna till “Aminas femte testamente”, tiden innan skapelsen och efter slutet.

——–

ENG: Introduction and opening party.

Where do you start? How do you find the way? Where do you want to go? And what is really the center? We start from the bellybutton.We start the atlas laboratory with a meal. We eat together and map what it is we are putting in our mouths, its history and paths. And ourselves as eaters.
The non existent Center introduce the work around visible and invisible maps and orientations methods. We will eat, talk and do exercises together.
Most of the talk will be held in Swedish, but there will be simultaneous interpreters available.
There will also be a concert during the evening – more information soon.

——-

Kvällen är en del av The Non Existent Centers program Atlas över Ljusnarsbergs kommun och resten av existensen – eller: För att komma till en främmade plats måste vi hela tiden passera hemtrakter.

The Non Existent Center gör en atlas, som den sista delen i en trilogi med namnet “2070”. TNEC har i arbetet tagit avstamp i en bruksort präglad av nedläggning och nedmonterad samhällsservice, i en kommun som i riksmedia utsetts till den första i Sverige att utraderas till följd av avfolkning år 2070. Nu ökar befolkningsstatistiken till följd av de många asylsökande som placeras här av migrationsverket, i olika riskkapitalisters transit- och asylboenden. Här på orten ställs frågor på sin spets, frågor om hur världen, dess ekonomi, geografi och människor egentligen är organiserade, hur vi kan våga drömma om en annan ordning, och hur vi kan bli mer empatiskt fungerande människor. Tesen är att vi måste lära oss att rita om och om igen, våra osynliga och synliga kartor, för att hitta vägen.

Gruppen slår nu läger på Skogen och bjuder in till orienteringsövningar i det synliga och osynliga landskapet. Här lokaliserar vi hur vi upplever vår kropp och hur vi kan rikta kroppens inre och yttre rörelser. Vi kartlägger biopolitik och kommungränser. Vi kalibrerar etiska kompasser. Vi kartlägger tiden med avstamp i Big Bang och med sikte på år 2070 och navigerar efter en kompassnål som säger att vi helt enkelt måste leva med en stilla ångest över att inte riktigt veta hur världen är beskaffad; det är priset vi betalar för att inte bli farliga människor.

Arbetet med atlasen kommer att resultera i en publikation och en utställning med liveprogram som visas i sin helhet i Ställberg i juli 2016.

X
X