ATT HITTA VÄGEN I VÄRLDEN – FÖRELÄSNING MED GUNNAR OLSSON

gunnar olsson small

Föreläsning med Gunnar Olsson, professor emeritus i ekonomisk geografi. ”Att hitta vägen i världen” är en föreläsning om vad kartor är och kan vara, hur och varför vi använder dem. Därefter samtal tillsammans med publik och The Non Existent Center.

Gunnar Olsson kom 2007 ut med den omfattande volymen “Abysmal, A Critique of Cartographic Reason” på University of Chicago Press och har medverkat i bl.a. P1:s Filosofiska rummet om det kartografiska tänkandet.

——–

ENG: The find our way in the world – a lecture with Gunnar Olsson
At 19.00 there will be a lecture with Gunnar Olsson, professor emeritus in economical geography. ”To find our way in the world” is a lecture about what maps are and can be. And why and how we use them. Afterwards, a talk with the audience and TNEC.

The lecture will be held in Swedish, but there will be simultaneous interpreters available.

——–

Kvällen är en del av The Non Existent Centers program Atlas över Ljusnarsbergs kommun och resten av existensen – eller: För att komma till en främmade plats måste vi hela tiden passera hemtrakter.

The Non Existent Center gör en atlas, som den sista delen i en trilogi med namnet “2070”. TNEC har i arbetet tagit avstamp i en bruksort präglad av nedläggning och nedmonterad samhällsservice, i en kommun som i riksmedia utsetts till den första i Sverige att utraderas till följd av avfolkning år 2070. Nu ökar befolkningsstatistiken till följd av de många asylsökande som placeras här av migrationsverket, i olika riskkapitalisters transit- och asylboenden. Här på orten ställs frågor på sin spets, frågor om hur världen, dess ekonomi, geografi och människor egentligen är organiserade, hur vi kan våga drömma om en annan ordning, och hur vi kan bli mer empatiskt fungerande människor. Tesen är att vi måste lära oss att rita om och om igen, våra osynliga och synliga kartor, för att hitta vägen.

Gruppen slår nu läger på Skogen och bjuder in till orienteringsövningar i det synliga och osynliga landskapet. Här lokaliserar vi hur vi upplever vår kropp och hur vi kan rikta kroppens inre och yttre rörelser. Vi kartlägger biopolitik och kommungränser. Vi kalibrerar etiska kompasser. Vi kartlägger tiden med avstamp i Big Bang och med sikte på år 2070 och navigerar efter en kompassnål som säger att vi helt enkelt måste leva med en stilla ångest över att inte riktigt veta hur världen är beskaffad; det är priset vi betalar för att inte bli farliga människor.

Arbetet med atlasen kommer att resultera i en publikation och en utställning med liveprogram som visas i sin helhet i Ställberg i juli 2016.

X
X