ASWEBEGIN

WELD COMPANY / LITÓ WALKEY

+ MIKROFÖRELÄSNINGAR AV BOJANA CVEJIC & ANDERS PAULIN

13/2

INFO

aswbegin

Under våren ger Skogen plats åt flera öppna konstnärliga grupper – kring migration, permakultur, motstånds-strategier, självorganisering och skrivande. Grupperna studerar och arbetar praktiskt och konstnärligt, och är öppna för alla att delta i. Grupperna kan också föreslå och genomföra publika händelser på Skogen.
Vi vill se hur konst kan ta form som något annat än rader av nya tillfälliga projekt och events. Hur kan vi (sam)arbeta konstnärligt över längre tidsintervall? Kan vi öppna en plats för kollektiva processer och gemenskap utan vi måste enas om åsikter och mål – och samtidigt vara kapabla att agera tillsammans.
Den 13 februari bjuder vi in till en kväll som tematiserar samarbetet som konstnärlig och politisk fråga; en kväll med föreställning, boksläpp, mikroföreläsningar, middag, samtal och efterhäng.

——————

19.00 – 19.30
Weld Company / Litó Walkey: Aswebegin

Vi inleder kvällen med Weld Company (Sthlm) och den lågmält precisa föreställningen Aswebegin – koreograferad av berlinbaserade Litó Walkey.

We carry our individual and collective memories and scripts close. We engage the impossibility of complete accuracy while applying our best attempts. We wear our nerves on the outside of our skin. We dare to contradict ourselves and each other. We expose full certainty and full uncertainty, sometimes simultaneously. Regret, relief, joy and surprise are present. If we think of an ‘interesting’ way to go through the material, the interest may not live long. While we overload our momentary attentions and intentions, we are coming to terms with the ungraspable present (and celebrating its passage).
Litó Walkey

Koncept/koreografi: Litó Walkey * Dans/Performance: Weld Company 2013, Caroline Byström, Sybrig Dokter, Marie Fahlin, Noah Hellwig, Kajsa Sandström * Kostym: Erik Annerborn * Ljus: Anton Andersson * Producerat av Weld

Weld Company initierades av Weld 2013, och har som mål att återupptäcka och omvärdera danskompaniet som form och uppdatera idén om ett kompani genom ett kollektivt arbete där dansare och koreografer från olika bakgrunder delar en gemensam, daglig och fysisk praktik. Tyngdpunkten ligger på att frigöra ett utrymme för att utöva dansandet som konstform, vara den dansande kroppen, den dansande gemenskapen – och genom detta ställa frågor om dans och koreografi i dag. Varje år bjuds nya medlemmar in samtidigt som föregående års konstellationer fortsätter att vara verksamma. Följ kompaniet på: company.weld.se

Boken “No Talking No Props” publiceras årligen som en förlängning av kompaniets arbete. Publikationen är en samling intervjuer, personliga reflektioner av kompaniets medlemmar och essäer från inbjudna deltagare. 2015 års publikation har Göteborgs-release under kvällen.

——————

19.45- 22.00

Middag & Mikroföreläsningar

Kristin Bergman lagar en vegetarisk middag som vi serverar med dryck & två mikroföreläsningar:

Bojana Cvejić – What does collaboration have to do with collective individuation?

Bojana Cvejić är performance-teoretiker, konstnär och professor i filosofi, baserad i Bryssel. Hon är medlem av kollektivet TKh (Walking Theory) med vilka hon genomfört en lång rad projekt och gett ut flera publikationer. Hon har samarbetat med konstnärer som Jan Ritsema, Anna Teresa de Keersmaker, Xavier le Roy, Eszter Salomon, Christine de Smedt, Mette Ingvartsen m fl. Föreläsningen ges på länk.

Anders Paulin – The Collective vs The Institution
I en tid där förutsättningarna för en offentlig sfär och dess utövande allvarligt undermineras, och där kollektiva arbetsmodeller och plattformar i allt högre grad ersätter institutionerna som en ram för förhandla vad vi har gemensamt – Vad blir konsekvenserna av denna förändring?
Anders Paulin var senast aktuell på Skogen med Three White Soldiers – Rock this World. Andra projekt är exempelvis Parzival på Backa Teater och Temporary National Theatre på Det Konglige i Köpenhamn.

Presentation av grupper + samtal med Harmony Group & Weld Company 

Kvällen avslutas med en presentation av de grupper som tar plats på Skogen under våren, och ett öppet samtal kring samarbete från konstnärliga och politiska perspektiv, lett av Barrie Sutcliffe/Harmony Group och Weld Company.

X
X