INFO

CesyLeonard

Cesy Leonard från The Center for Political Beauty (Berlin)

Art as a Space for Action välkomnar till en kväll om konst och aktivism med Cesy Leonard från The Center for Political Beauty (Berlin).

The Center for Political Beauty är en konstnärskollektiv med bas i Berlin som förespråkar idealet ”aggressiv humanism”, vilket enligt CPB innebär konst som ”gör ont, provocerar och skapar upplopp”. CPB är ett attentatteam som etablerar moralisk skönhet, politisk poesi och mänsklig storhet med målet att bevara medmänsklighet.

*

Kvällens program

Från kl 17:30 bjuder vi på enklare mat och dryck
Kl 18:00 presenterar Cesy Leonard tre projekt som Center for Political Beauty har gjort.
Kl 19:00 öppnar vi för samtal med publiken om konst och aktivism. Samtalet leds av Anna van der Vliet, konstnärlig ledare ICIA .

*

Cesy Leonard är konstnär, filmskapare och en av Center for Political Beautys kärntrupp. Hon kommer att presentera några av CPBs arbeten, bland andra Federal Emergency Programme där CPB föreslog en policy för Tysklands regering om mottagandet av syriska flyktingar med utgångspunkt i Kindertransport; och The Dead Are Coming, i vilken CBP grävde upp kroppar av flyktingar från gravplatser i Grekland och Italien och begravde dem i Tyskland. Läs mer: www.politicalbeauty.com

*

Alla är hjärtligt välkomna och kvällen är gratis, men boka gärna din biljett för att garantera en plats.

Kvällen är en del av ICIAs projekt Art as a Space of Action som leds av Samira Motazedi i samarbete med Skogen.

—– English version

Cesy Leonard från The Center for Political Beauty (Berlin)


Art as a Space for Action welcomes you to an evening about art and activism with Cesy Leonard from The Center for Political Beauty (Berlin).

THE CENTER FOR POLITICAL BEAUTY is an artist collective based in Berlin that espouses an ideal of “aggressive humanism,” in which, according to the Center, art will “hurt, provoke, and rise in revolt.” The Center for Political Beauty is an assault team that establishes moral beauty, political poetry and human greatness while aiming to preserve humanitarianism.

*

The programme

From 5:30 pm there will be food and drinks
6 pm Cesy Leonard from The Center for Political Beauty will present three of their works.
7 pm The evening continues with a conversation on art and activism led by Anna van der Vliet, artistic director ICIA.

*

Cesy Leonard is an artist and filmmaker and part of the creative core of the Center for Political Beauty. She will present specific works by the Center such as the Federal Emergency Programme, in which the Center proposed to the German government a policy to take in Syrian refugees, modelled on the Kindertransport; and the The Dead Are Coming, in which the Center exhumed the bodies of refugees from grave sites in Greece and Italy and then reburied the corpses in Germany. Read more on: www.politicalbeauty.com

*

The event is free and everyone is weolcome to join us. But please book a ticket in order to garantuee a seat.

The event is part of ICIAs project Art as a Space for Action, led by Samira Motazedi in collaboration with Skogen.

*

X
X