ALEXANDER KOCH FRÅN KOW GALLERY OCH NYA UPPDRAGSGIVARE (Berlin).

60258761-EA7Rx
ICIA har bjudit in Alexander Koch för att berätta om modellen Nya uppdragsgivare som han sedan 2008 driver i Tyskland.

Nya uppdragsgivare är en modell utvecklad för att främja kulturell självorganisering, civilsamhälle och vidgat deltagande inom samtidskonst. Metoden innebär att vem som helst (individer eller grupper) oavsett tidigare erfarenhet av konst eller social och ekonomisk förutsättning ges stöd att formulera ett behov, en konflikt eller någonting de upplever inte har fått uppmärksamhet i den samhälleliga debatten. Utifrån behovet formuleras ett uppdrag till en konstnär som resulterar i en ny konstnärlig produktion, ofta i det offentliga rummet. Det är ett radikalt sätt att tänka om en konstpublik från passiv mottagare till aktiv uppdragsgivare.

Nya uppdragsgivare startades i Frankrike i början av 90-talet och sedan dess har spridit sig till stora delar av världen både inom och utanför Europa och producerat över 400 projekt.

Läs mer:
http://www.nouveauxcommanditaires.eu/en/home//

ICIA undersöker nu möjligheten att etablera modellen Nya uppdragsgivare i Sverige och har bjudit in Alexander Koch till Göteborg onsdagen den 18 maj kl 18-19:30 på Skogen. VÄLKOMMEN!

///////////

Alexander Koch är curator, gallerist och förmedlare för Nya uppdragsgivare. Han är en av grundarna till galleriet KOW i Berlin, ett galleri inriktat på socialt engagerad konst och han representerar bland andra konstnärerna Hito Steyerl, Renzo Martens och Hiwa K. Sedan 2008 är Koch också initiativtagare och ansvarig för Nya uppdragsgivare i Tyskland.

ICIA – Institute for Contemporary Idea and Art är en organisation med bas i Göteborg som utvecklar och genomför konstprojekt i samarbete med konstnärer utifrån en curatoriell idé om situation, kontext och produktion. Centralt i ICIA:s verksamhet är en idé om en relationell tvärdisciplinäritet som binder samman performativa praktiker med konst i det offentliga och prövar olika sorters deltagarmetodik. En viktig del i det arbetet är att vidga idén om publik och deltagare genom att producera utställningar i situationer och platser som korresponderar med det konstnärliga innehållet och därmed möter människor på andra platser än inom den traditionella konstinstitutionen.

Under 2016 producerar ICIA utställningsserien Lagens estetik.

Läs mer: www.icia.se
Fri entré.

X
X