INFORMATION

cyborg sunday

Cyborg Sunday föreslår en fiktiv händelse, i ett fiktivt landskap, i en tvetydig framtid. Långt från spektakulär science-fiction och det enkelt igenkännbara öppnar Cyborg Sunday framtiden genom ett spel med identiteter och representationer.

Cyborg Sunday har inga pretentioner på helhet, och är snarast ett förslag till ett landskap där tillfredsställelse omvärderats till en politisk idé. Vad kan vara ett framtida landskap? Vad kan en händelse i detta fiktiva framtida landskap vara? Hur kan vi fantisera om sådana händelser och samtidigt vara medvetna om att framtiden alltid är fiktion på väg att bli verklighet.

En performance är en inbjudan och ett provisoriskt förslag till att agera. Världen är inte en scen, men scenen är en plats att pröva och experimentera kring möjliga världar. Det händer på en fiktiv söndag.

****

Dinis Machado, född i Porto, Portugal och sedan 2012 baserad i Stockholm, är utbildad i såväl dans som bildkonst. Hans arbeten utvecklas oftast i brytpunkten mellan dessa fält.

Dinis Machado har arbetat som koreograf sedan 2006 med en lång rad egna verk som Out in Space – Experiences on Autonomy, Black Cats Can See in The Dark But Are Not Seen, Dinis Machado por Dinis Machado, Dramaturgy, Still Nature, Parole, Parole, Parole och Only You. Han har verkat och presenterats i Österrike, Kroatien, Uruguay, Frankrike, Sverige, Tyskland, England och Portugal i kontexter som ImpulsTanz, MDT, Dance 4, Chealsea Theatre, Festival de Danza Contemporanea de Uruguai, Festival Escritas Na Paisagem, Festival Temps D’images, Festival Da Fabrica, Quarta Parede, ZDB/Negocio, NEC, Edificio (O Rumo do Fumo/Forum Danca), Plataforma HR m.fl.

Som performer har han samarbetat med bland andra Miguel Pereira, Trisha Brown Dance Company, Rogerio Nuno Costa, Miguel Loureiro, Andre e. Teodosio, Catia Leitao och Isabel Barros i sammanhang som O Rumo do Fumo, Cao Solteiro, Fundacao de Serralves, Teatro Nacional S. Joao, Teatro Nacional D. Maria II och Balleteatro Companhia.

2013 erhöll Dinis Machado ”The Life Long Burning” (Jardin D’Europe) en co-production av Cullbergbaletten för sitt projekt Black Cats Can See In The Dark But Are Not Seen. Arbetet nominerades också till Pris Jardin D’Europe vid ImPulsTanz 2014.

Cyborg Sunday är utvecklad under residens vid ImPulsTanz (Vienna), Dance4 (Nottingham) och Weld (Stockholm)

Med Vicky Malin (UK), Goncalo Ferreira (PT), Nikolas Kasinos (CY/UK), Isadora Monteiro (PT) och Anna Koch. Yttre öga i processen: Pedro Machado (BR/UK)

X
X