BJÖRN BERG BORG

HENRIK OLSSON

BBB liten

Sammanhang skapas mellan en tjuvaktig krabba, dåligt väder och en vilsen björn. En ljud- och ljussatt händelse i ett nedsläckt rum. Lågmäld, metodisk primitivism. BjörnBergBorg är en sandlåda där Henrik Olsson leker efter sina egna regler. Musiken försjunker allt djupare i en ljudlek med sig själv. Oberörd, för sin egen skull.

X
X