INFORMATION

Archive_Titel (1)

Onsdag den 30 september inviger vi officiellt den fysiska manifestationen av Arkiv för motståndsstrategier på Skogen. Arkivet är ett centralt element i Annika Lundgrens forskningsprojekt Performing Resistance och avsett att härbärgera en kontinuerligt växande samling av nya strategier för utövande av politiskt motstånd inom institutionen.

Kvällen kommer att bjuda på en presentation av arkivets syfte och funktion samt en introduktion till projektet som helhet. Möjligheten till ett performativt inslag föreligger. Och så blir det bar.

***

Annika Lundgren is professor of Fine Arts at the Valand Academy in Gothenburg and presently conducts the artistic research project Art as Resistance. Current art projects include the performance series Strategies of Magic, as well as the guided bus tour Atomic Tour – City of the Damned.

Annikas current work and research moves around notions of performance, arts and political resistance. Over the next years a series of seminars will happen at Valand and Skogen discussing different topics and themes around this research. From autumn 2015 Skogen will host Annika Lundgrens accumulating and public archive “Performing Resistance” that gathers works, strategies and ideas of different artists and activists.

X
X