SAMTAL/CONVERSATION

ETT SAMTAL I ABSOLUT MÖRKER/A CONVERSATION IN ABSOLUTE DARKNESS

2/9 – 9/12

PRESENTATION

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SAMTAL – Ett samtal i absolut mörker


Med utgångspunkt i frågan “var är vi nu?” genomför vi ett antal samtalstillfällen som tillsammans skapar ett 24 timmar långt samtal i absolut mörker. Varje samtal inleds med en gemensam middag – också den i mörker.

Samtalet skapas tillsammans av alla som deltar – utan förutbestämda roller eller ämnen. I mörkret prövas lyssnandets och samtalets  invanda former. Vilka blir vi, och hur samtalar vi, i blickarnas frånvaro?

Under hösten genomförs åtta samtalstillfällen, tre timmar vardera. Det innebär att det finns möjlighet att medverka under alla 24 timmar för den som bokar alla tillfällen. Det är även möjligt att delta vid ett eller enstaka tillfällen.

–> Middagen är vegetarisk.
–> Om någon av deltagarna är engelsktalande så kommer samtalet att hållas på engelska. Annars hålls det på svenska.
–> Det är möjligt att delta utan att själv samtala.
–> Det är möjligt att lämna samtalet innan utsatt sluttid.
Varje deltagare får en nödlampa att använda vid behov.

CONVERSATION – A conversation in absolute darkness

Starting from the question “where are we now?” we open for a number of conversations that together enabels a 24 hour conversation in absolute darkness. Each occation will begin with a dinner – also in the dark.

The conversation is created by all involved – without predetermined roles or topics. In the darkness, the forms of listening and talking are investigated. Who are we and how do we talk, in the abcense of the eyes of others?
 
This autumn eight conversations will be held, each lasting three hours. For those who book a place for all the eight times this opens up for the opportunity to participate in a 24 hour long conversation – However, it is also possible to participate in one or a few sessions.

–> The dinner is vegetarian.
–> If any of the participants are English-speaking, the conversation will held in English. Otherwise, it will be in Swedish.
–> It is possible to participate without talking.

–> It is possible to leave the conversation before it has ended.
Each participant will receive an emergency lamp for use if needed.

 

MAKE YOUR RESERVATION HERE:

2nd of SEPTEMBER (TUESDAY): 18.00 – 21.00

16th of SEPTEMBER (TUESDAY): 18.00 – 21.00

30th of SEPTEMBER (TUESDAY): 18.00 – 21.00

14th of OCTOBER (TUESDAY): 18.00 – 21.00

28th of OCTOBER (TUESDAY): 18.00 – 21.00

11th of NOVEMBER (TUESDAY): 18.00 – 21.00

25th of NOVEMBER (TUESDAY): 18.00 – 21.00

9th of DECEMBER (TUESDAY): 18.00 – 21.00

 

Vänligen meddela eventuella allergier vid bokning/Please notify of any allergies when you make your reservation.

Endast förbokning/Advance booking only.

Fri prissättning/Pay what you feel reasonable from your situation.


The inital concept was created by the participants of SÖMN, March/April 2014. This version is conzeptualized by Johan Forsman and Frida Sandstrom in cooperation with Olle Huge and Kristin Bergman. Sound by Tomas Björkdal.

X
X