PRESENTATION

lapp_liggande_web


Kan vi göra något åt det politiska tillståndet?
Kan vi göra något utifrån det politiska tillståndet?

Politisk terapi är en möjlighet att tala om dessa frågor. Du kan välja om samtalen ska äga rum öga mot öga eller i en mindre grupp. Det sker alltid under ledning av en person som i vanliga fall arbetar som pyskolog. Självskatta dig och anmäl dig på: www.politiskterapi.se

Institutet för politisk terapi är sammansatt av scenkonstnärerna Lisa Färnström och Tova Gerge och består dels av verket Politisk terapi i samarbete med Kristoffer Liljedahl, ida Hallgren, Sara Ytterbrink och Åsa Lindgren, dels av ett kvällsprogram där poeten Ulf Karl Olov Nilsson, danskonstnären Valentina Desideri och filosofen Edda Manga från olika perspektiv närmar sig frågan om terapins politiska dimension.

Kärnan i blocket är verket Politisk terapi, där besökarna inbjuds till intima samtal om politik som efterhärmar samtalsterapins form – det vill säga, besökarna pratar mest och de som håller i samtalen lyssnar. Besökarna kan välja mellan samtal i grupp och enskilda samtal. Det finns ingen övrig publik: mötena sker öga mot öga.

Terapi är högpolitiskt, eftersom det är ett samlingsnamn för olika sociala praktiker som syftar till förändring. I verket Politisk terapi vill vi skapa diskussioner kring detta genom att leka med språk och ceremonier som kringgärdar psykiatrisk vård. Vi gör det genom att bestämma oss för att uppgivenhet inför den egna förmågan att påverka politiska strukturer är ett syndrom som går att behandla.

Lägger denna ingång till politiska strukturer ansvar på individen för frågor som egentligen är kollektiva? Ja. Är det bemäktigande att höra sin egen röst tala om det gemensamma? Ja.

Med Politisk terapi vill vi erbjuda en plattform för att låta politik och intimitet mötas. Vi vill ta oss nära vår egen och våra besökares politiska hud, och därmed delta i ett aktivt samtal om vad samhället gör med oss och vi med det.

Obs. Detta är konst, inte vård.

PROGRAM

22/8 INVIGNINGSFEST för Motbilder (ICIA) och Institutet för politisk terapi
19.30 Öppning och buffé
20.00 Öppningsord av ICIA och Skogen
20.30 Institutet för politisk terapi presenterar sin verksamhet, berättar om diagnosen politisk depression och redogör för den konstnärliga process som lett fram till formatet politisk terapi. Välkommen till en högpolitisk kväll i skattningstestens och kriterie-distinktionernas tecken. Av Tove Gerge, Lisa Färnström och psykologer.

23/8 Institutet för politisk terapi*

24/8 Institutet för politisk terapi*

25/8 Chantal Mouffe. Föreläsning på Andra Stället, Angereds Teater (ICIA)

29/8 Institutet för politisk terapi*

30/8 Institutet för politisk terapi*

30/8 19.00 Poeten Ulf Karl Olov Nilsson, teaterregissören Lisa Färnström och psykologstudenten Kristoffer Liljedahl pratar om konstens gränser i relation till psykoterapi. Vad har psykoterapi och konst gemensamt? Vad kan de inte ha gemensamt? Vilken relation kan de ha till varandra? Samtalet tar avstamp i de talandes egna erfarenheter av hur dessa gränser upprättas och överskrids.

31/8 Institutet för politisk terapi*

2/9 SKOGEN INTRODUCERAR NY SAMTALSSERIE
18-21 Samtal i mörker med måltid.

5/9 Institutet för politisk terapi*

5/9 Valentina Desideri: Political Therapy

6/9 Institutet för politisk terapi*

6/9 Valentina Desideri: Political Therapy

6/9 FÖRELÄSNING/SAMTAL/MAT
18.00 On therapy and other political problems, ett samtal med Valentina Desideri och Kristoffer Liljedahl.
19.00 Buffé
20.00 Subversiv depression. Föreläsning med Edda Manga

7/9 Valentina Desideri: Political Therapy

7/9 Institutet för politisk terapi*

14/9 Valvaka med ICIA, Skogen och Institutet för politisk terapi
Buffé av Kungliga Containerakademin

15/9 19.00 Institutet för politisk terapi: Debriefing efter valet med Kristoffer Liljedahl. Kristoffer Liljedahl samlar de som vill av deltagarna i verket Politisk terapi för en debriefing där samtalsledare och besökare får lämna sina roller och där det politiska samtalet får fortsätta i det gemensamma, bortom mottagningsrummen.

*Du får tid genom att göra en bokning på www.politiskterapi.se. Bokningar för övrigt program görs som vanligt under fliken “tickets”.

GLOSSARY

Det personliga är politiskt
Individuellt ansvar för kollektivet
Klimatångest
Medvetet närvarande aktivism
Motinstitutionalism
Weltschmerz
Öga mot öga
Terapeutisk performativitet
Radikal diagnosticering
Offentliga känslor
Frusen agens
Tidsbegränsad intimitet
Anti-Oedipus
Sozialistisches Patientenkollektiv

CREDITS

Institutet för politisk terapi har skapats av Lisa Färnström och Tova Gerge i samarbete med Ida Hallgren, Kristoffer Liljedahl, Åsa Lindgren, Sara Ytterbrink och Bonthrop.

Genomförs i samarbete med ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art och Göteborg Konst, med stöd från Göteborgs Stad, Kulturbryggan, Statens Kulturråd och Västra Götalandsregionen.

Medverkande: Ida Hallgren, Kristoffer Liljedahl, Sara Ytterbrink, Joachim Axelsson och Pernilla Jacobson

Produktion: SKOGEN

X
X