PRESENTATION

somna tre

Vi gör det alla, ensamma och tillsammans. Såväl kognitivt som socialt och fysiskt kan sömnen läsas som ett tillstånd av expanderad kropp, tid och liv. Med blocket SÖMN vill vi röra oss i det utrymme som sträcker sig från distinkta minnen av lakanens fibrer och ut i det rum som vi aldrig minns förrän vi åter har lämnat det.

“Sömnen är på en gång det mest utsatta av tillstånd och en politisk handling, en provokation och en ofrånkomlig del av vår natur. Sömnen påminner om en cyklisk tillvaro, som en modern och rationell samtid vill övervinna, och bjuder därmed motstånd mot ett instrumentellt förnuft och en konsumism utan gränser. Sömnen är granne till det oartikulerbara och oberäkneliga, och utgör därför en utmaning, en utopisk gränstrakt och tröskel för tänkandet, litteraturen och konsten.” Jesper Olsson

Blocket SÖMN görs av Johan Rödström, Fredrika Byman Moberg, Soledad Howe och Frida Sandström i samarbete med Rasmus Persson, Tomas Björkdal, Olle Huge och Bonthrop. De kommer att skapa  föreställningen Somna sov och arrangera mörkerluncher. I blocket ingår även Dream Asylum – en workshop med Robert Steijn. Blocket produceras av Skogen.

Residenset för blocket startade i oktober 2014 och den publika delen av blocket SÖMN äger rum på Skogen från den 25 mars till 26 april 2014.

Workshopen produceras i samarbete med Danscentrum Väst.

Blocket produceras av Skogen med stöd av:  Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Statens Kulturråd och Konstnärsnämnden.

X
X