WORKSHOPS

 

DiegoSocrates

Mellan 2 – 6 september öppnar blocket varje kväll som ett plattform för kunskapsdelning. Under dessa kvällar bjuder Diego och Dmitry in till gemensam forskning baserad på sociosomatic praxis i relation till olika omgivningar och platser.
Workshopen är öppen för alla och hålls på engelska. Varje dag är fristående. Konstnad: Frivillig donation.

2 September 17.00 – 21.00: Embodying Networks in Space
We will introduce the framework of network analysis and play the “chair game” with the participants, exploring how simple rules can activate complex social dynamics in space.

3 September 17.00 – 21.00: Private Languages
Using the other as the mirror to become aware of your own body language vocabulary, exchanging and embodying each other’s vocabulary in order to create a collective shared experience.


4 September 17.00 – 21.00: Finding Emotions in Space
We will start with a short meditation session and a warmup (using Noguchi Taiso technique) in order to become more aware of internal motions of the body. We will then extrapolate those motions to private and public spaces in order to channel the environment through physical presence.

5 September 17.00 – 21.00: How to Host an Event
We will dedicate this session to creating several strategies for social interaction in the frame of an open public event in Skogen Theater (which will take place that same day at 9 pm). We will use the strategies from the previous days of the workshop as well as participants’ own experience to design this event.

5 September, 21.00 – 24.00: Curated Event
A curated event created by the participants in the workshop together with Diego and Dmitry

6 September 17.00 – 21.00: Private Languages, Networks, Space, Event
We will present our current research and overview the exercises, strategies and games introduced in the previous days, exploring the questions of infiltration and mimesis in relation to space through physical presence.


7 September, 15.00 – 17.00: Presentation

Boka gärna plats och via biljett@skogen.pm


Diego and Dmitry kanaliserar den kunskap och expertis som byggts upp inom Transnomia institute och Nodus Labs för att undersöka den mänskliga kroppens relation till våra gemensamma rum. Workshopen föreslår, i samarbete med de medverkande, en serie övningar, sociala experiment och fältstudier runt Göteborg och dess omgivningar. Ytterligare information finns på transnomia och nodus labs.

 

X
X