INFORMATION

DANIEL ALMGREN-RECÉN – NEAR THAT PLACE

near that place

Near That Place har premiär på MDT (Stockholm) i oktober 2013. Spelas sedan på Dansstationen (Malmö) och Atalante (Göteborg).

NEAR THAT PLACE är en föreställning som försöker skapa sin egen verklighet. Den tar sitt avstamp i frågorna runt tillhörighet, hem och minne i relation till nomadism. Vad innebär det att tillhöra en plats, en omgivning, en social kontext när mobilitet blivit norm. Med detta som grund har Daniel gett sig ut på en odyssé där önskan att hitta fram flyter ihop med viljan att lämna.

Sedan 2011 har Daniel undersökt begreppet hem. Under 2012 reste han med alla sina tillhörigheter och möbler runt Europa på en 700 mil lång resa där kontakten med publiken bestod i att han flyttade in i temporära boende miljöer där det gick att komma på “hemma hos” besök.

 

Idé och Koreografi: Daniel AlmgrenRecén
Utförande: Johan Forsman och Daniel AlmgrenRecén
Ljus, Video och Scenografi: SUTODA och Erika Magnusson
Dramaturg: Igor Koruga
Producerad av: DAAR, MDT, Atalante och Dansstationen
Med stöd av: Turné slingan Tre scener, Konstnärsnämnden och Skogen.

 

Med en bakgrund inom sport började Daniel AlmgrenRecén studera teater och jobbade som skådespelare innan han riktade in sig på dans. Han är utbildad vid Göteborgs universitet och SNDO (School for New Dance Development) i Amsterdam. I dag jobbar Daniel internationellt som koreograf, performer och rörelsecoach med bland andra Ivana Müller, Keren Cytter, WhiteHorse kollektivet, Deter/Müller/Martini och Ibrahim Quraishi. Mellan 2006 och 2010 var han konstnärlig ledare för den nomadiska performance plattformen Gross und Stark, tillsammans med Manuel Goliath Scheiwiller.

Daniel arbetar i gränslandet mellan dans, performance och installationer. Han är fascinerad av individens förmåga till förvandling genom medvetna val i relation till sin omgivning. Det finns en balans mellan reflektion och fysikalitet i hans verk som genererar nya och oväntade synsätt på kroppen. Daniel utforskar på ett fokuserat och konsekvent sätt tid, koncept och konstruktion. Igenom detta konsekventa konceptualiserande av subjektet tillåter han kroppens poesi att träda fram.

X
X