INTRODUCTION

TAMMUZ BiNSHTOCK – THROUGH THE LIGHT CHAMBER

En performativ installation som utmanar grunderna för visuella upplevelser och undersöker minnet och fantasin. Stycket spelas för en åskådare åt gången och tar besökaren på en resa genom en labyrint av försvunna objekt, förlorade minnen och drömmar.

Through The Light Chamber är inspirerat av forskning kring visuella upplevelser för blinda, och prövar hur metoder för beskrivning kan användas för att guida en besökare genom en visuell upplevelse. I projektets kärna finns frågor kring naturen av vår visuellt baserade kultur och kunskapsdiskurs: Can sights make sense without the sense of sight?

Tammuz Binshtock är konstnär, baserad i Tel Aviv, utbildad på Das Arts i Amsterdam. Mer information om projektet finns på www.throughthelightchamber.com. I Göteborg medverkar Tammuz Binshtock, Avital Wiebren, Jonathan Silén och Ylva Olaisson.

Verket spelas för 1 person åt gången (ca 15 minuter) löpande under följande tider:
Fredag 12/10: 15.00-20.00
Lördag 13/10: 14.00-19.00

I samarbete med Weld och Göteborgs Konsthall.

 

INGENTING ANNAT ÄN SKUGGOR

För andra gången inom överskådlig tidsrymd utsätts man av Skogen för
att bli åskådad, som åskådare. I Tammuz Binshtocks Through the Light
Chamber i samarbete med Avital Wiebren går du ut på ett rumsförslag i
form av ett inrutat golv, varvid minsta åtbörd blir sakligt kommenterad
av två skrivbordsvittnen med mikrofoner.
Samtidigt fotograferas dina (långsamma?) rörelser sakteliga.

Delaktig i dyliga projekt ställs du alltid inför ett minst lika
tveeggat och utmanande ”efteråt”:
bra att jag inte lät mig lockas in i något överdrivet eller tillgjort
under dessa korta tio minuter och
synd att jag inte förmådde utveckla ett större mått av påhittighet,
trots allt.
(I efterhand kom jag på en mängd ting jag hade kunnat använda mig av,
om jag varit koreograf.)

Det samlade resultatet är emellertid ett annat. De knappt skönjbara
vittnesmålen på skärmen om att du varit där, genom att du är
outplånligt närvarande i efterhand, i det vi kallar etern.
Det är Cyber.

Vi tror vi betyder så mycket men är i själva verket ingenting annat än
skuggor – av meningar vi tror oss ha, namn vi förefaller bära.

Kjerstin Norén
Studio 23 B
undersökning av scenkonst

X
X