Information

Johan Forsman & Johan Rödström – Sjömanskyrkan inombords

19/5, 20/5 & 22/5, kl. 17.39, 17.50, 18.01, 18.12, 18.23, 18.34, 18.45, 18.56, 19.07, 19.18, 19.40, 19.51, 20.02, 20.13, 20.24, 20.35, 20.46, 20.57, 21.08, 21.19 Spelas för en person åt gången! Föreställningslängd: ca 90 min Spelas på Sjömanskyrkan

“När man är där så finns det, när man inte är där så finns det inte längre”

Sjömanskyrkan inombords hade premiär i höstas på Göteborgs Sjömanskyrka. Nu ges chansen att se den igen under Göteborgs Dans & Teater Festival.

Sjömanskyrkan inombords tar besökarna, en och en, genom 12 rum och 12 personliga möten med konstnärer eller personer knutna till Göteborgs Sjömanskyrka. Föreställningen blir en rörelse genom ett subtilt myller av minnen, tolkningar, analyser genererade av ett hus.

“Vi lever i ett samhälle där vi ständigt förväntas producera identitet och tecken på framgång. Det går inte längre att fly till något utanför – referenserna kan inte längre ligga bortom horisonten, i ett annorlunda fjärran. Att drömma om något annat, måste helt enkelt ske genom att hävda andra situationer här och nu. I verket undersöker vi Sjömanskyrkan som en kanal till en annan sensibilitet och erfarenhet.” – Johan Forsman.

johan & johan produktion undersöker i sina verk rumsliga konstruktioner, mellanmänskliga överenskommelser, former för delaktighet och möten mellan konst och publik. De är intresserade av att skapa situationer, tankerum eller interventioner där besökare ges tid och möjlighet till reflektion, inkännande och omprövande.

“Jag är inom Sjömanskyrkan, men Sjömanskyrkan hamnar även inom mig. […] Sjömanskyrkan inombords berör på ett mycket unikt sätt och imponerar stort. Alla tiders sjömän hade inte kunnat önska sig en vackrare hyllning” Tidningen Kulturen

“Våga ta emot så får du en timmes välbehövlig reflektion” nummer.se

“Resultatet är på en gång polyfont och sammanhållet. […] Sjömanskyrkan inombords är en udda men också mycket angenäm upplevelse som manar till eftertanke” Göteborgs Posten

“Det återkommande temat är en stillsam kärlek till huset” GT

Credits

Medverkande: Stefan Andersson, Sutoda – Daniel Andersson, Joachim Axelsson, Tomas Björkdal, Hjördis Davidson, Robert Eklund, Johan Forsman, Charlotta Grimfjord Cederblad, Magnus Haglund, Simon Hasselblom, Andreas Johansson, Anna Koch, Krzysztof Kopij, Johanna Larsson, Rasmus Lindgren, Louise Magnusson, Pia Nordin, Anders Norell, Rasmus Persson, Iris Piers, Erik Radix, Johan Rödström, Bernard Stauffer, Anton Stokes ,Louise Waite och Sara Östebro.

Producerat av Skogen med stöd av Göteborgs Stad och Statens Kulturråd.

Tack till Göteborgs Sjömanskyrka, dess personal och gäster.

X
X