Glossary

Dagbräckning

Dimma

Mumlande

Dagg

Drill

Barr

Promenad

Blick

Knott

Vild

Sjörök

Invertering

Porer

Trakt

Regnskur

Skiftning

Ved

Ris

Kurragömma

Kokong

Dunkel

Statement

Inuti en installation bestående av en svensk stuga i transparent papper skapas  skapas ett platsspecifikt program med inbjudna konstnärer. Stugan är ram och format – och ett associativt möte med en svensk skog – där publiken antingen kan sitta i stugan och titta ut genom fönstren, eller befinna sig utanför och titta in. Kring denna rumsliga och tematiska förutsättning får de gästande konstnärerna arbeta fritt.

I konceptet arbetar vi samtidigt med intervjuer där de inbjudna konstnärerna och curatorn Johan Rödström samtalar om deras arbete och relation till skogen. I förlängningen skapar detta ett publikt tematiskt arkiv där skogen undersöks som tema, flyktväg och stoff. Organisationen och organismen Skogen ser processen som en oförutsägbar process mot självförståelse och expansion av det egna tankerummet.

/Tolkat genom Johan Forsman okt 2012.

Text

Det finns något i Skogens nuvarande blockarbete som påminner om delar av den danska konstnären Kirsten Dehlholms uppseendeväckande scenkonst sedan 60-talet och framåt: som försätter besökaren i en utmanande situation vad angår
kapaciteten att uppleva. Där har långsamheten sin givna roll, eftersom det att uppfatta, ta in, smälta och sedan reflektera visserligen kan ske i form av aha-upplevelser, men säkrare och bättre utvecklas i lugn och utdragen ostördhet.

I Skogen om skogen går man genom ett rumsligt mörker in i ett skört hus av (vitt) papper med en tom väggruta där skogsprojektioner framträder och med jämna mellanrum återkommer. Utanför huset trakteras tre instrument som tränger in genom en motstående väggruta. Man får se en Nalle-mamma och hennes tre ungar, även en älg, men det är nallarna som etsar sig fast framför träden.

Efter ett bra tag byter man omärkligt fokus. Då är det inte längre projektionerna som fångar uppmärksamheten utan den formation besökarna kommit att utgöra genom de olika ställningar de valt att inta. Vi utgör numera en skulptur med relativt tydliga konturer och det är osäkert om alla fortfarande lever eller om några kommer att bli sittande/liggande, för gott tänker man.

Sista gången Nalle-mamman dyker upp i rutan är det inte längre vi som ser henne. Nu är det hon som ser oss.
Frågan är:
vad ser hon?

Kjerstin Norén
Studio 23 B
undersökning av scenkonst

Program

Skogen om Skogen är det andra blocket på Skogen och cureras av Johan Rödström och Louise Waite. Första delen börjar nu i april under namnet Skogens hall där ett antal svenska konstnärer och musiker bjudits in att göra enskilda programpunkter.

Från den 5 april och fyra torsdagar framåt kommer det att visas ett antal verk från musiker, dansare och konstnärer kopplade till en installation på där mötet mellan stillsamheten och det vilda i naturen undersöks. Medverkar denna gång gör Andy Hultberg och Lisa Säthil.

Skogen om Skogen är ett återkommande block i flera delar där Skogens hall är den första delen. Blocket kommer att pågå parallellt med andra block fram till våren 2013.

Observera: torsdagen den 5/4 kl 15-18 sker första Skogens hall. FULLBOKAT.

Övriga datum att lägga in i kalendern:
Torsdagen den 12 april
Torsdagen den 26 april
Torsdagen den 3 maj

X
X