06/05 – 14/05

Cora Hillebrands, Maria von Hausswolffs och Rita Nettelstads nya verk utgår från berättandet. I en hybrid av föreställning och installation skapas ett flöde av händelser; ett rum där olika element snarare finns där för att undersöka berättelsens betydelser, än att iscensätta den.

Info/Tickets
22/3, 5/4, 19/4, 17/5, 31/5

Art as a space for action focuses on artistic practices in the states of migration and includes an open network that will meet at Skogen on six Tuesday evenings during the spring 2016. Everyone with an interest in exploring the issues of migration and artistic production are welcome to join. The group is led by writer Samira Motazedi and produced by ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art.

Info/Tickets
24/2, 30/3, 27/4, 25/5

The Harmony Group is an open study circle, a diverse group sharing ideas and experiences together, who discuss as well as engage in practical activities in order to explore concepts in a more concrete way. We have been exploring the idea of harmony and its relation to control, such as the dynamics of ecosystems or social heierarchies and the characteristics of self organisation. This spring the rules of such systems are our focus. Anyone with any background can join at any time.

Info/Tickets
26/05 – 28/05

BACTERIA smälter samman föreläsningens formalitet och den kollektiva rave-dansens frenesi. Föreläsningen dyker ner i drömlik biologisk medieteori, behandlar mikroorganismer, spiritistiska laboratorier och lagen om det synkrona. Samtidigt omsluts vi av ljud och rytmer som får oss att vilja studsa runt och driva iväg tillsammans i ett svallande gytter av ljud, ord och kroppar.

Info/Tickets