07/12 – 12/12

The Harmony Group är en öppen grupp som undersöker begrepp kring harmoni och kontroll. Varje möte är öppet för nya deltagare. Höstens möten avslutas med en publik, ännu okänd händelse mellan den 7-12/12.

Info/Tickets