aswbegin13/2: Weld Company/Lito Walkey: Aswebegin

Vänner,

Snart lägger vi upp info om vårens händelser på Skogen. Vi ser fram emot nya kvällar tillsammans med besök av Tova Gerge & Uri Turkenich, Rita Nettelstad & Maria von Hausswolff, Lea Martini, The Non Existent Center, Weld Company, The Harmony Group,  Samira Motazedi, Annika Lundgren m fl.

10 februari har vi programsläpp tillsammans med Atalante och 3:e våningen – den här gången på Atalante.

Vi ses!

13/02

Weld Company och föreställningen Aswebegin, koreograferad av berlinbaserade Litó Walkey, inleder en kväll på temat konstnärligt samarbete och samarbetets politik. Mikroföreläsningar, boksläpp, middag, samtal och efterhäng – och så presenterar vi fem öppna konstnärliga arbetsgrupper som tar plats på Skogen under våren.

Info/Tickets
06/05 – 14/05

Maria von Hausswolffs och Rita Nettelstads nya verk utgår från berättandet – en nyskriven text ställs mot samplade ljud, teckningar, film och rörelser. I en hybrid av föreställning och installation skapas ett flöde av händelser. Ett rum där olika elementen snarare finns där för att pröva och undersöka berättelsens betydelse, än att iscensätta den.

Info/Tickets
26/05 – 28/05

BACTERIA smälter samman föreläsningens formalitet och den kollektiva rave-dansens frenesi. Föreläsningen dyker ner i drömlik biologisk medieteori, behandlar mikroorganismer, spiritistiska laboratorier och lagen om det synkrona. Samtidigt omsluts vi av ljud och rytmer som får oss att vilja studsa runt och driva iväg tillsammans i ett svallande gytter av ljud, ord och kroppar.

Info/Tickets