15/7 - 17/7

Gemensam tågresa till Ställberg & föreställningen “Den fullständiga berättelsen om Ljusnarsberg kommun och resten av världen” + utställningen “Atlas: Från slumrande materia till kommun”. Verken tar avstamp i en bruksort präglad av utflyttning och nedmonterad samhällsservice, där befolkningen nu ökar till följd av de asylsökande som placeras där. Plötsligt ställs frågor på sin spets om hur världen, dess ekonomi och geografi egentligen är organiserade.

Info/Tickets