cyber-controller small


Thursday 11/6
18:00 - 21:00
Skogen, Göteborg

STUDIECIRKEL: THE HARMONY GROUP
The Harmony Group is an open study circle exploring the idea of harmony and its relation to control. The group will meet regularly during…
Read more
cyborg sunday


4/9 - 5/9
19:00
Skogen, Göteborg

DINIS MACHADO: CYBORG SUNDAY
Cyborg Sunday föreslår en fiktiv händelse, i ett fiktivt landskap, i en tvetydig framtid - långt från enkelt igenkännbara representationer och spektakulära sci-fi förväntningar.…
Read more