Publicerad:

WORKING HANDS / LIGHT VESSEL 21

Installation & Concert by
ANNA KOCH / MATS LINDSTRÖM

Working hands 2 small

The hands you see are moving in-between states. They are tracking, supporting, making rhythms in order to fill out gaps. They search, balance or emphasize words. Helping the uncivilized to be civilized and articulated? Or negotiating which story to be told? Some gestures are made for nothing, some to make sense.

The hands you see are hands moving while talking about work. Through a conversation they are reflecting their own genealogical past. How does the working body write itself through history from within the actual physically executed work? I have been interested in looking at the body beyond today’s production forms and efficiency, to let the hands reveal traces of a very close by past.

Some speak of how certain traces are left within themselves, or how radically different one relate to that we call work, if work ever stops or if it is an ever continues flow of activity, or a habit that is dominating your life. Working hands could also not be working. Some hands speak about skill, lost skills, skills gained with new technologies. About holding on to old values or to let go. Some speak about abuse, about working to many hours, tensed in the same position. Some speak about not having any work at all.

–> FREDAG 3/10 kl 19.00: VERNISSAGE + KONSERT MED MATS LINDSTRÖM
–> LÖRDAG/SÖNDAG (4 & 5/10): INSTALLATIONEN ÖPPEN 14 – 17.
–> INGEN FÖRBOKNING

Publicerad:

SAMTAL

 – ett samtal i absolut mörker

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Med utgångspunkt i frågan Var är vi nu? genomför vi ett antal samtalstillfällen som tillsammans skapar ett 24 timmar långt samtal i absolut mörker. Varje samtal inleds med en gemensam vegansk middag, också den i mörker. Samtalet skapas tillsammans av alla som deltar – utan förutbestämda roller eller ämnen. I mörkret prövas lyssnandets och samtalets invanda former. Vilka blir vi, och hur samtalar vi, i blickarnas frånvaro?

Samtal i mörker genomförs varannan tisdag till och med 9 december. Läs mer och boka plats här.

Publicerad:

BLOCK 17: INSTITUTET FÖR POLITISK TERAPI

TOVA GERGE & LISA FÄRNSTRÖM

lapp_liggande_web

Kan vi göra något åt det politiska tillståndet?
Kan vi göra något utifrån det politiska tillståndet?

Politisk terapi är en möjlighet att tala om dessa frågor. Du kan välja om samtalen ska äga rum öga mot öga eller i en mindre grupp. Det sker alltid under ledning av en person som i vanliga fall arbetar som psykolog.

Självskatta dig och anmäl dig på: www.politiskterapi.se

Terapi är högpolitiskt, eftersom det är ett samlingsnamn för olika sociala praktiker som syftar till förändring. I verket Politisk terapi vill vi skapa diskussioner kring detta genom att leka med språk och ceremonier som kringgärdar psykiatrisk vård. Vi gör det genom att bestämma oss för att uppgivenhet inför den egna förmågan att påverka politiska strukturer är ett syndrom som går att behandla. Läs mer om institutet för politisk terapi här.

Under blocket presenteras också ett program med inbjudna gäster som från olika perspektiv närmar sig frågan om terapins politiska dimension. Se hela programmet här.

Obs. Detta är konst, inte vård.