04/12 – 05/12

Every being needs a certain amount of care and the soul is no exception. And so Hendrik Quast and Maika Knoblich take it upon themselves to look after its cleanliness and order: The traces that chocolate grounds leave behind are transformed into the future. By using the practices and methods of fortune telling, the duo Quast & Knoblich deduce what lies in store for the audience and the world. By means of chocolate a sun-oracle will be created which presents the past and promises glimpses of a new future.

Info/Tickets
07/12 – 12/12

The Harmony Group är en öppen grupp som undersöker begrepp kring harmoni och kontroll. Varje möte är öppet för nya deltagare. Höstens möten avslutas med en publik, ännu okänd händelse mellan den 7-12/12.

Info/Tickets
9/1 + 10/1

Genom århundraden har dansen med jämna mellanrum fungerat som en akt av frigörelse och extas. Ett exempel är de medeltida ”koreomaniska epidemierna”, extatiska massdanser där människor dansade okontrollerat tills de kollapsade av utmattning. I dansföreställningen Tanzwut tar Anne-Mareike Hess avstamp i frågan om dansens potential idag och föreslår teatern som ett rum för frigörelse.

Info/Tickets