Publicerad:

BLOCK 17: INSTITUTET FÖR POLITISK TERAPI

TOVA GERGE & LISA FÄRNSTRÖM

lapp_liggande_web

Kan vi göra något åt det politiska tillståndet?
Kan vi göra något utifrån det politiska tillståndet?

Politisk terapi är en möjlighet att tala om dessa frågor. Du kan välja om samtalen ska äga rum öga mot öga eller i en mindre grupp. Det sker alltid under ledning av en person som i vanliga fall arbetar som psykolog.

Självskatta dig och anmäl dig på: www.politiskterapi.se

Terapi är högpolitiskt, eftersom det är ett samlingsnamn för olika sociala praktiker som syftar till förändring. I verket Politisk terapi vill vi skapa diskussioner kring detta genom att leka med språk och ceremonier som kringgärdar psykiatrisk vård. Vi gör det genom att bestämma oss för att uppgivenhet inför den egna förmågan att påverka politiska strukturer är ett syndrom som går att behandla. Läs mer om institutet för politisk terapi här.

Under blocket presenteras också ett program med inbjudna gäster som från olika perspektiv närmar sig frågan om terapins politiska dimension. Se hela programmet här.

Obs. Detta är konst, inte vård.

Publicerad:

WE ARE OFF FOR THE SUMMER

Thanks to all artist and visitors for this time. We will be back in august with a new program.

Have a nice summer!

Publicerad:

RESIDENSREDOVISNING

Li Molnar Kronlid och Laura Ann Samuelson arbetar med en ny duett om misslyckandet och förlåtelsens processer. De är intresserade av ursäktens mångfacetterade roller och funktioner, och vill undersöka hur de med en publik i realtid kan pröva vad som kan förlåtas och vad som är förlorat för evigt. Residenset avslutas med en publik redovisning.

–-> TORSDAG 12/6, kl 17.00.
–-> Ingen förbokning. Fri entré.