23/2 - 31/5

Art as a space for action focuses on artistic practices in the states of migration and includes an open network that will meet at Skogen on six Tuesday evenings during the spring 2016. Everyone with an interest in exploring the issues of migration and artistic production are welcome to join. The group is led by writer Samira Motazedi and produced by ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art.

Info/Tickets
24/02 – 25/05

The Harmony Group is an open study circle, a diverse group sharing ideas and experiences together, who discuss as well as engage in practical activities in order to explore concepts in a more concrete way. We have been exploring the idea of harmony and its relation to control, such as the dynamics of ecosystems or …

Info/Tickets
29/03 – 31/03

THERE IS NO OUTSIDE-TEXT är ett pågående arbete inspirerat av talk-shows, brechtiansk teater och religiösa praktiker. Tova och Uri undersöker sin vänskap och sina identiteter utifrån förutsättningen att alla människor kan bli främlingar inför sig själva och varandra. Att ha en identitet är att ge plats åt skillnader, saker som inte går ihop. Att ha en vänskap också.

Info/Tickets
23/04 – 24/04

Insisting on är kroppar som med skräckblandad förtjusning hoppar sig genom repetitiva rytmer och bekanta formationer. Här prövas envist utvalda delar av Merce Cunninghams Beachbirds for camera tills en annan kropp lösgör sig och synliggörs. I samband med föreställningen visas film och videomaterial som referenser till processen. Drillade, politiska och dansande kroppar genom tiderna.

Info/Tickets
06/05 – 14/05

Maria von Hausswolffs och Rita Nettelstads nya verk utgår från berättandet – en nyskriven text ställs mot samplade ljud, teckningar, film och rörelser. I en hybrid av föreställning och installation skapas ett flöde av händelser. Ett rum där olika elementen snarare finns där för att pröva och undersöka berättelsens betydelse, än att iscensätta den.

Info/Tickets
26/05 – 28/05

BACTERIA smälter samman föreläsningens formalitet och den kollektiva rave-dansens frenesi. Föreläsningen dyker ner i drömlik biologisk medieteori, behandlar mikroorganismer, spiritistiska laboratorier och lagen om det synkrona. Samtidigt omsluts vi av ljud och rytmer som får oss att vilja studsa runt och driva iväg tillsammans i ett svallande gytter av ljud, ord och kroppar.

Info/Tickets