04/09 – 05/09

Koreografen och bildkonstnären Dinis Machado arbetar med hypnotiska flöden av rörelse och berättande. Från ett politiskt nu utan visioner, fantiserar Cyborg Sunday om en fiktiv händelse, i ett fiktivt landskap, i en tvetydig framtid. En plats där tillfredsställelsen prövas som politisk idé.


Info/Tickets
05/09

The Harmony Group är en öppen grupp som undersöker begrepp kring harmoni och kontroll. Varje möte är öppet för nya deltagare. Vid detta möte tittar vi på John Conways “Game of Life”, och hur spelets enkla principer, där enkla regler skapar komplexa system, kan tillämpas på gruppens fortsätta aktiviteter.


Info/Tickets
17/09 – 18/09

Data mining – the (semi) automatic process of extracting knowledge from large amounts of data – has become the most resourceful activity of our time. Unlike data miners, data farmers grow their own data. Data is ‘planted’ in a simulation space that runs an experiment thousands of times, allowing the examination of whole landscapes of potential outcomes.


Info/Tickets
07/12 – 12/12

The Harmony Group är en öppen grupp som undersöker begrepp kring harmoni och kontroll. Varje möte är öppet för nya deltagare. Tidigare möten sker 5/9, 30/9, 28/10, 17/11 och avslutas med en öppen, ännu okänd händelse mellan den 7-12/12.


Info/Tickets