26/5, 27/5, 28/5

BACTERIA smälter samman föreläsningens formalitet och den kollektiva rave-dansens frenesi. Föreläsningen dyker ner i drömlik biologisk medieteori, behandlar mikroorganismer, spiritistiska laboratorier och lagen om det synkrona. Samtidigt omsluts vi av ljud och rytmer som får oss att vilja studsa runt och driva iväg tillsammans i ett svallande gytter av ljud, ord och kroppar.

Info/Tickets
22/3, 5/4, 19/4, 17/5, 31/5

Art as a space for action focuses on artistic practices in the states of migration and includes an open network that will meet at Skogen on six Tuesday evenings during the spring 2016. Everyone with an interest in exploring the issues of migration and artistic production are welcome to join. The group is led by writer Samira Motazedi and produced by ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art.

Info/Tickets